Wyjazdowe szkolenie nauczycielskie

CBLC

Wyjazdowe szkolenie dla przyszłych nauczycieli CBLC (Kursu Życia w Oparciu o Zasady Compassion) to intensywny kurs z zakresu prowadzenie praktyk współczucia, eksplorujący każdy z etapów 8-tygodniowego kursu CBLC. Nacisk kładziony jest na zdobycie praktycznego doświadczenia w prowadzeniu kursu.

Wyjazdowe Szkolenie Nauczycielskie COMPASSION _01 (1)
Wyjazdowe Szkolenie Nauczycielskie COMPASSION _02 (1)

Czas trwania i cena

Czas trwania szkolenia wyjazdowego – 6 dni

Cena: 3 500 zł (+ koszty zakwaterowania i wyżywienia)

Uczestnictwo

W Wyjazdowym szkoleniu nauczycielskim CBLC wziąć mogą udział osoby, które ukończyły poprzedzajace go etapy ścieżki nauczycielskiej MBLC, Certyfokowany Kurs Compassion oraz CPD poszerzajace umiejętności dopytywania dla nauczycieli współczucia.

Materiały szkoleniowe

Podczas trwania szkolenia uczestnik otrzymuje wszelkie materiały niezbędne do samodzielnego prowadzenia 8-tygodniowych kursów CBLC.

Certyfikat

Ukończenie Wyjazdowego szkolenia dla nauczycieli CBLC zakończone jest otrzymaniem Certyfikatu gotowości do nauczania 8-tygodniowych kursów CBLC.

Opis wyjazdowego szkolenia

Wyjazdowe szkolenie dla przyszłych nauczycieli CBLC (Kursu Życia w Oparciu o Zasady Compassion) to intensywny kurs z zakresu prowadzenie praktyk współczucia, eksplorujący każdy z etapów 8-tygodniowego kursu CBLC. Nacisk kładziony jest na zdobycie praktycznego doświadczenia w prowadzeniu kursu.

Ten kurs bada uzasadnienie i zastosowanie praktyk współczucia i sposób, w jaki pasują one do siebie jako całości, oraz pozwala pogłębić umiejętności dopytywania w grupie w czasie kursu compassion.
Informacje zwrotne od uczestników i prowadzących na temat prowadzenia praktyk przez przyszłych nauczycieli są podawane w odniesieniu do Kryteriów oceny nauczania opartych na interwencjach uważności (MBI-TAC).
Pomyślne zakończenie tego szkolenia zapewnia uczestnikom rozpoczęcie prowadzenia 8-tygodniowych kursów współczucia CBLC.

*Szkolenie dla przyszłych nauczycieli CBLC kwalifikuje się jako coroczna sposobność pogłębienia praktyki zgodnie z wymogami dobrej praktyki Brytyjskich Wymogów (UK Guidlines) dla nauczycieli uważności.

Sprawdź najbliższe terminy w naszym Kalendarium

Rekomendacje

„Spotkanie z zespołem Mindfulness Association Polska i udział w proponowanych kursach otworzyło mnie na kompletnie nowy odbiór mnie samej oraz otaczającego świata. Było to doświadczenie , które dogłębnie zmieniło moje życie na głębsze i szczęśliwsze. Serdecznie polecam i zapraszam.”

MONIKA ZIEMIAŃSKA

“Eksplorowałem kompletnie nowe obszary mojego życia. Zyskałem inną, ciekawą perspektywę i inne podejście do świata i ludzi. Czuję się lekki i spokojny.”

DAREK

“Bardzo przemyślany i konsekwentnie prowadzony proces. Wielkie serce, równie wielkie jak wiedza i doświadczenie prowadzących.”

MONIKA