Chcę zacząć

kiełkująca uważność

Certyfikowany Kurs 

Mindfulness

4 weekendy przez okres ok. 9 miesięcy

Na Certyfikowany Kurs Mindfulness wg Mindfulness Association zapraszamy osoby, które chcą podjąć regularną i pogłębioną praktykę uważności.

Główny nacisk kładziony jest na praktyczny wymiar nabywania umiejętności, dlatego pomiędzy weekendowymi sesjami proponowana jest praktyka własna, która obejmuje regularne praktyki uważności, ćwiczenia codziennej uważności oraz prowadzenie zapisków refleksji.

Kurs jest otwarty dla wszystkich, bez względu na wcześniejsze doświadczenie z tematem uważności.

*Jeśli ukończyłaś/ukończyłeś 8-tygodniowy Kurs życia opartego na uważności MBLC zapraszamy Cię do dołączenia do Certyfikowanego Kursu Mindfulness od II modułu.

Autorskie

Warsztaty

od 1 do kilku dni

Warsztaty opracowane przez prowadzących z Mindfulness Association Polska, poszerzające pole praktyki uważności w konkretnych obszarach życia.

Zapraszamy na spotkania związane z uważnością w pracy, rodzicielstwie, relacjach, zdrowiu czy wzmacnianiu siebie i poczucia własnej wartości.

Na warsztaty zapraszamy osoby zainteresowane zastosowaniem praktyki uważności w konkretnych aspektach swojego funkcjonowania, poszerzeniem spektrum pola widzenia dla zastosowania praktyki mindfulness we własnym życiu.

Kursy naszych nauczycieli

MBLC / CBLC /
MBLC-YA

od 8 do 10 tygodni

Kursy dla dorosłych i dla młodzieży skierowane do osób początkujących,  otwarte dla wszystkich, bez względu na wcześniejsze doświadczenie z tematem uważności.

Kursy prowadzone przez wyszkolonych przez Mindfulness Association Polska nauczycieli metod MBLC, MBLC-YA oraz CBLC.

Chcę pogłębiać

rozwijaj dalej gałęzie
uważności

=

Chcę uczyć

masz mocne korzenie wiedzy, dziel się owocami praktyki

=