Zespół MA Polska

Osoby, które wchodzą w skład naszego zespołu, posiadają  szerokie kompetencje, zarówno merytoryczne jak i społeczne oraz przede wszystkim własną regularną praktykę uważności. Nauczyciele prowadzący kursy w MA Polska ukończyli kilkuletni trening nauczycielski, w ramach certyfikacji MA Polska i/lub MA UK, podlegają regularnym szkoleniom oraz opiece superwizora nad procesem nauczania, spełniając tym samym brytyjskie wytyczne dla osób szkolących nauczycieli w podejściu uważności oraz dla superwizorów.

Rob Nairn

Współzałożyciel Mindfulness Association

Angie Ball

Mentorka i Nauczycielka Prowadząca MA UK

Annick Nevejan

Mentorka i Nauczycielka Prowadząca MA UK

Anna Zubrzycki

Założycielka, Dyrektorka oraz Nauczycielka Prowadząca MA Polska

Krystyna Boroń-Krupińska

Wicedyrektorka, Nauczycielka Prowadząca MA Polska

Liwia Pawlik

Koordynatorka projektów MA Polska

Marianna Wasik

Koordynatorka finansów MA Polska

Monika Kużelewska-Turczynowicz

Nauczycielka Prowadząca MA Polska

Dorota Piasecka

Nauczycielka Prowadząca MA Polska

Piotr Jan Panasiuk

Nauczyciel Prowadzący MA Polska

Ewa Orłowska

Nauczycielka Prowadząca MA Polska

Olga Ambrozowicz

Nauczycielka Prowadząca MA Polska

Zobacz, w jakie projekty jesteśmy zaangażowani

=