Członkostwo

Zapraszamy do dołączenia do członkostwa w Mindfulness Association Polska.
Praktykowanie ze społecznością podobnie myślących i czujących osób jest nieocenionym wsparciem, które pomaga nam utrzymać regularną i ciągłą praktykę osobistą. W tym celu ustanowiliśmy członkostwo.

Mamy dwa rodzaje członkostwa: Członkostwo MA Polska i Członkostwo nauczycielskie MA Polska.
Zobacz, do którego z nich możesz dołączyć. Zapraszamy!

Dla kogo?
Dla wszystkich, którzy mają podstawowe doświadczenie w praktyce uważności – byli lub są w trakcie kursu 8-tygodniowego MBLC lub innego kursu mindfulness ( MBSR, MBCT i inne).

Korzyści:

 • Wspólna medytacja online połączona z rozmową, w każdy ostatni czwartek miesiąca, godzina 20.00                                                                                      
 • Dostęp do dedykowanych materiałów: nagrania audio, video, prezentacje, webinary.
  Zasoby będą systematycznie aktualizowane i zasilane nowymi treściami przeznaczonymi specjalnie dla członków.                                                                                                          
 • Rozmowy o uważności – organizowane dwa razy w roku spotkania online bedące przestrzenią na pytania, szukanie odpowiedzi, wymianę myśli i refleksje wokół uważności.                                                                                                                                                                         
 • Logo członkowskie do użycia we własnych materiałach informacyjno-marketingowych.

Zobowiązanie członkowskie Mindfulness Association Polska – deklaracja

Mam lub zamierzam mieć codzienną praktykę uważności.

Zamierzam ucieleśniać uważność i współczucie jako podstawowe wartości w moim życiu.

Będę życzliwy i pełen szacunku dla innych członków Mindfulness Association w mojej komunikacji z nimi.

Opłata roczna za członkostwo wynosi 170 zł.

Po wykupieniu dostepu otrzymujesz możliwość logowania się w panelu członkowskim, z dostępem do wszystkich materiałów.

Przed zakończeniem okresu, na który wykupiony został dostęp do członkostwa otrzymasz od nas maile przypominające o przedłużeniu dostępu.

Dla kogo?
Dla wszystkich nauczycieli kursów MBLC i CBLC.


Korzyści:

 • Wspólna medytacja online połączona z rozmową, w każdy ostatni czwartek miesiąca, godzina 20.00                                                                                         
 • Dostęp do dedykowanych materiałów: nagrania audio, video, prezentacje, webinary.
  Zasoby będą systematycznie aktualizowane i zasilane nowymi treściami przeznaczonymi specjalnie dla członków.                                                                                                      
 • Rozmowy o uważności – organizowane dwa razy w roku spotkania online będące przestrzenią na pytania, szukanie odpowiedzi, wymianę myśli i refleksje wokół uważności.                                                                                                    
 • Logo członkowskie do użycia we własnych materiałach informacyjno-marketingowych.                                                                                                    
 • Powrót do podstaw – Kurs życia opartego na uważności.
  Cykl „Powrót do podstaw” będzie doskonałą okazją, by wrócić do struktury i tematyki Kursu życia opartego na uważności MBLC z umysłem początkującego.Nagrania, które będą pojawiać się raz w miesiącu na platformie członkowskiej w sekcji dla nauczycieli, pozwolą na powrót do podstawowych praktyk i kluczowych zagadnień, których nauczamy podczas prowadzonych kursów. To czas nie tylko poznania charakterystyki uczenia, ale przede wszystkim możliwość wsłuchania się w istotę poszczególnych sesji.W całym cyklu dwukrotnie spotkamy się online w „Chwili na refleksję”, podczas której będzie sposobność dzielenia się doświadczeniami, wymiany refleksji oraz zadawanie pytań w gronie nauczycieli uważności w podejściu MBLC.                                                                                                  
 • O nauczaniu uważności
  Materiały wspierające w procesie bycia nauczycielem uważności.

Zobowiązanie członkowskie Mindfulness Association Polska – deklaracja

Mam codzienną praktykę uważności.

Zamierzam ucieleśniać uważność i współczucie jako podstawowe wartości w moim życiu.

Będę życzliwy i pełen szacunku dla innych członków Mindfulness Association w mojej komunikacji z nimi.

Opłata roczna za członkowstwo nauczycielskie wynosi 250 zł.

Po wykupieniu dostepu otrzymujesz możliwość logowania się w panelu członkowskim, z dostępem do wszystkich materiałów.

Przed zakończeniem okresu, na który wykupiony został dostęp do członkostwa otrzymasz od nas maile przypominające o przedłużeniu dostępu.