Lista superwizorów
Mindfulness Association Polska

Każdy nauczyciel uważności, zgodnie z zasadami etyki zaowodowej kultywowanej w MA Polska, jest odpowiedzialny za organizację dla siebie superwizji (mentoringu), która będzie dla niego korzystna w rozwijaniu własnej praktyki nauczycielskiej.

Intencją superwizji jest stworzenie takiej relacji pomiędzy superwizorem i nauczycielem podlegającym superwizji, która umożliwi otwartą i kreatywną praktykę własną, obserwację jej efektów w praktyce nauczycielskiej i stosowanie zasad uważności i współczucia w pracy.

Więcej informacji o superwizji 

Anna Zubrzycki
Krystyna Boroń-Krupińska

Krystyna Boroń-Krupińska

superwizorka MBLC i CBLC

Monika Kużelewska-Turczynowicz

Monika Kużelewska-Turczynowicz

superwizorka MBLC i CBLC

Dorota Piasecka

Dorota Piasecka

superwizorka MBLC i MBLC-YA