Certyfikowany Kurs Mindfulness online, 9-10.10.2021r.

Home / Bez kategorii / Certyfikowany Kurs Mindfulness online, 9-10.10.2021r.

W dniach 9-10 października 2021r., rozpocznie się Certyfikowany Kurs Mindfulness w wersji online.

Poszczególne moduły odbędą się:

Moduł I: Stawanie się obecnym
9-10.10.2021r.

Moduł II: Praca nad rozkojarzeniem
11-12.12.2021r.

Moduł III: Samoakceptacja
12-13.02.2022r.

Moduł IV: Podłoże odczuć i obserwator
9-10.04.2022

***
Kurs odpowiedni jest dla tych spośród Was, którzy chcieliby podjąć regularną i pogłębioną praktykę uważności otrzymując, po ukończeniu wszystkich 4 modułów, możliwość kontynuowania tej podróży na ścieżce nauczycielskiej. Co ważne – kurs jest otwarty dla wszystkich, bez względu na wcześniejsze doświadczenie z tematem uważności. Poruszamy się w metodzie MBLC (Mindfulness Based Living Course).

Praktyka. Praktyka. Praktyka.

Skupiamy się na praktycznym wymiarze nabywania umiejętności. Każda sesja zawiera wprowadzenie teoretyczne, ale najważniejsza pozostaje praktyka, a po niej, dzielenie się doświadczeniem. Dodatkowo, pomiędzy poszczególnymi modułami wypełniamy zadania domowe obejmujące regularne praktyki uważności, ćwiczenia codziennej uważności oraz prowadzenie dziennika. Spotykamy się w gronie liczącym do 25 osób. Dbając, by przestrzeń pozwalała na komfortowe poruszanie się, obserwację i wymianę dzielimy się na mniejsze zespoły w momentach praktyki. Utrzymujemy stały skład grup na czas trwania kursu, bo w tym pięknym procesie ważne jest by zanurzyć się w doświadczeniu razem, co daje dużo wzajemnego wsparcia.

Moduł 1: Stawanie się Obecnym

Uważność (mindfulness) jest definiowana jako zwrócenie uwagi na chwilę obecną, poprzez doświadczenie danego momentu w sposób nieosądzający i akceptujący. Na początku zauważamy, że nasza uwaga jest jak motyl zmieniający miejsce, od jednej myśli do drugiej. W czasie tego weekendu zaczynamy pracę poprzez spowolnienie i ukierunkowanie naszego umysłu stosując regulację oddechu i liczenie. Następnie wprowadzamy praktyki wyciszające gonitwę myśli i prowadzące do świadomości sensorycznej ciała. Dalej uczymy się jak odpocząć w chwili obecnej, przyzwyczajając się do odłączania od naszych nawyków oraz zachowań kompulsywnych. Gdy nasza uwaga będzie skupiona na myśleniu, nauczymy się pracować ze wsparciem uważnych dźwięków i oddechu. Jesteśmy wprowadzani w ten stopniowy proces poprzez podstawowe praktyki uważności: zatrzymanie, ugruntowanie, odpoczynek i uważność. Skanowanie ciała oraz medytację podczas chodzenia. Podczas każdego z modułów pracujemy nad rozwojem życzliwości jako podstawy współczucia (compassion).

Ukończenie tego modułu otwiera przejście do kolejnego. Ukończenie wszystkich czterech, kończy się wydaniem Certyfikatu Uczestnictwa, sygnowanego przez Mindfulness Association (UK). Otrzymanie certyfikatu uczestnictwa upoważnia do podjęcia drugiego etapu ścieżki szkolenia nauczycieli MBLC.
Na naszej stronie znajdziesz kompletne opisy poszczególnych modułów Certyfikowanego Kursu Mindfulness: https://mindfulnessassociation.org.pl/certyfikowany-kurs-mindfulness/

Poniżej przedstawiamy również poglądową mapę ścieżki nauczycielskiej, na końcu której otrzymujesz Certyfikat gotowości do nauczania własnych 8-tygodniowych kursów uważności w metodzie MBLC.
Certyfikowany Kurs Mindfulness >> Kurs Wprowadzający do Umiejętności Nauczania >> Odosobnienie dla Przyszłych Nauczycieli

Pełny opis ścieżki nauczycielskiej znajdziesz na naszej stronie: https://mindfulnessassociation.org.pl/szkolenianauczycielimindfulness/

****

MIEJSCE:

online, platforma zoom

CENA:

Kwota należności za pierwszy moduł: 900 zł.

Maksymalny termin wpłaty to 04.10.2021r. Po tej dacie bez otrzymania płatności miejsce na kursie zostaje anulowane.

Płatności za kolejne moduły Certyfikowanego Kursu Mindfulness (na które nie można się zapisać, nie uczestnicząc w pierwszym module), to wysokość 900 zł. Płatność za każdy moduł na miesiąc przed jego rozpoczęciem.

Wypełnienie formularza nie gwarantuje miejsca na Certyfikowanym Kursie Mindfulness.
Dopiero wpłata pełnej kwoty za pierwszy moduł kursu daje taką pewność.
Istnieje możliwość wpłaty w ratach – w tej sprawie prosimy o kontakt mailowy.
Dane do płatności otrzymasz od nas wraz z potwierdzeniem zapisu na kurs po wypełnieniu formularza.

Formularz zgłoszeniowy:

https://www.subscribepage.com/certyfikowanykursmindfulnessonline2021_2022

Wypełnienie formularza nie gwarantuje miejsca na Certyfikowanym Kursie Mindfulness.
Dopiero wpłata pełnej kwoty za pierwszy moduł kursu daje taką pewność.
Liczba miejsc jest ograniczona. Istnieje możliwość wpłaty w ratach – w tej sprawie prosimy o kontakt mailowy.
Dane do płatności otrzymasz od nas wraz z potwierdzeniem zapisu na kurs po wypełnieniu formularza.

KONTAKT:
contact@mindfulnessassociation.org.pl

Podmiotem odpowiedzialnym organizowanego kursu jest :
Fundacja Voices
ul.Wilhelma Roentgena 10/14
50-362 Wrocław
NIP: 898-22-10-788
Numer KRS: 0000528085