Kurs wprowadzający do umiejętności nauczania

Kurs wprowadzający do umiejętności nauczania jest II etapem ścieżki kształcenia nauczycieli MBLC/ MBLC-YA.
By do niego przystąpić konieczne jest ukończenie etapu I, jakim jest Certyfikowany Kurs Mindfulness.

Kurs wprowadzający do umiejętności nauczania składa się z dwóch weekendowych szkoleń, które odbędą się:
1 moduł: 19-20.10.2024
2 moduł: 08-09.03.2025

Kurs wprowadzający do umiejętności nauczania zapewnia uczestnikom możliwość prowadzenia praktyk i dopytywania z innymi uczestnikami w bezpiecznej atmosferze/środowisku. Informacje zwrotne od innych uczestników są przekazywane w czasie drugiego weekendu.

Odbywa się w ciągu dwóch weekendów i ma na celu wsparcie uczestników w rozpoczęciu rozwijania bezpiecznej i skutecznej praktyki nauczania uważności.
Podkreśla wymóg, aby nauczyciele byli w stanie uosabiać uważność i współczucie podczas nauczania świeckich kursów uważności. Kluczową umiejętnością jest nauka bycia w pełni obecnym, podczas prowadzenia praktyki i dopytywania. Ta umiejętność zależy całkowicie od trwałej i regularnej osobistej praktyki uważności.

Zapisując się na Kurs wprowadzający do umiejętności nauczania zapisujesz się wstępnie również na kolejne etapy ścieżki nauczycielskiej. Potwierdzeniem zapisu na każdy etap stanowi jednak wypełnienie stosownego formularza oraz wpłata należności za udział w każdym z etapów. Płatność za każdy etap i moduł uiszczana oddzielnie przed jego rozpoczęciem.

Cena:
Kwota należności za kurs to kwota 1700 zł za każdy moduł, czyli łącznie 3400 zł.
Więcej informacji o kursie znajdziesz TUTAJ.


Formularz zapisu

.

Data

paź 19 2024 - mar 09 2025

Wybierz formę organizacji wydarzenia

online

Lokalizacja

“Platforma Zoom” Online

Wybierz jaka ścieżka Cię interesuje

Chcę uczyć