Głos. Głębokie słuchanie siebie i innych. CPD

Zapraszamy Cię serdecznie na warsztat, podczas którego pogłębisz swoją wiedzę na temat własnych możliwości wokalnych oraz poszerzysz ją o głębokie doświadczenie.

Proponowane podczas warsztatu ćwiczenia oparte  są na metodzie Kristin Linklater ,,Uwolnij swój naturalny głos” oraz na Technikach koordynacji ( Coordination technique). Ta metoda, która opiera się na uważności i współczuciu łączy głos z fizyczną ekspresją i strukturą ciała.  Pogłębia odczuwanie własnego głosu, zarówno w aspekcie indywidualnym, jak i w tworzeniu harmonii wynikającej ze śpiewu w grupie. W tym celu wykorzystane są pieśni tradycyjne, opracowane na wielogłos.

Podstawa tej techniki leży w zrozumieniu, że u każdej osoby jest wzajemne powiazanie miedzy ciałem, głosem i umysłem, jak również powiazanie w relacji do innych osób i środowiska, które ja otacza. Praca nad uwalnianiem głosu w takim rozumieniu, pozwala nabierać pewności siebie, poszerzać możliwości wokalne i pogłębiać wiedzę na temat integracji grupowej. Można to nazwać głębokim słuchaniem siebie i innych.

Doświadczanie własnego głosu i głosu innych w połączeniu z ruchem, ekspresją ciała to możliwość dotarcia do pełni własnych możliwości, szansa na odblokowanie zastanych struktur oraz dotarcie do miejsc, do których w inny sposób dotrzeć niepodobna.

Warsztat jest skierowany do każdego który ma swoją praktykę medytacyjną, zarówno do nauczycieli uważności, którzy pragną pogłębić swoją praktyczną wiedzę na temat emisji głosu, jak i do osób, które po prostu chciałyby eksplorować głos i ruch ciała w bezpiecznym i wspierającym otoczeniu. Nie ma znaczenia to, czy umiesz śpiewać, masz słuch bądź go nie masz.

*Dla nauczycieli uważności i współczucia warsztat spełnia warunki CPD.

Prowadzące:

Anna Zubrzycki
Założycielka i dyrektorka Mindfulness Association Polska.
Urodzona w Anglii, wychowana w Australii, mieszka w Polsce od 1997. Praktykuje medytację buddyjską i uważność od roku 1993. Ukończyła studia magisterskie z uważności na Uniwersytecie Aberdeen w Szkocji oraz trening dla superwizorów na Uniwersytecie Bangor i w Mindfulness Association UK.|
Jest certyfikowanym nauczycielem MBLC i CBLC. Prowadzi wszystkie kursy Mindfulness Association UK w Polsce, w tym również szkolenia dla przyszłych nauczycieli.
Jest aktorką, w Polsce i na świecie uczy opartego na uważności treningu aktorskiego „Technika koordynacji” oraz technik wokalnych. Współzałożycielka i dyrektorka oraz głowna aktorka wrocławskiego Teatru Pieśń Kozła w latach 1996-2014. Kuratorka Brave Festiwal w 2011 i dyrektorka artystyczna w 2012 roku.W latach 1977-1993 była główną aktorką grupy teatralnej Gardzienice.

Ewa Głowacka-Fierek
Absolwentka Technikum Budowy Fortepianów w Kaliszu, Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz Wydziału Studiów Edukacyjnych – Logopedii na UAM w Poznaniu. Swoją wiedzę dotyczącą emisji głosu rozwijała na licznych warsztatach m.in.: u Zygmunta Molika, Olgi Szwajgier, Kristin Linklater. Ukończyła kurs nauczycielski metody Speech Level Singing.
Od lat pasjonuje się pieśnią wewnętrzną, współtworzy grupę śpiewu intuitywnego EKU. Obecnie jest wykładowcą impostacji głosu w PWST we Wrocławiu na Wydziale aktorskim. Prowadzi warsztaty w Teatrze Capitol i Studium Musicalowym Capitol we Wrocławiu. Wspiera wokalnie aktorów teatrów Pieśń Kozła oraz Arka.

Kiedy: 28.04 do 30.04.2023
piątek: 18.00 – 20.00
sobota: 10.00 – 17.00
niedziela: 10.00-15.00

Gdzie: Poruszenie Joga, Wrocław

Cena:
1100 zł 

Formularz zapisów: 

.

Data

kw. 28 - 30 2023

Czas

18:00 - 15:00

Wybierz formę organizacji wydarzenia

stacjonarny - Wrocław

Lokalizacja

Poruszenie Joga Wrocław
Ul. Cypriana Kamila Norwida 22-4, Wrocław

Wybierz jaka ścieżka Cię interesuje

Chcę uczyć