Certyfikowany Kurs Mindfulness

Na Certyfikowany Kurs Mindfulness wg Mindfulness Association zapraszamy osoby, które chcą podjąć regularną i pogłębioną praktykę uważności. Kurs składa się z 4 dwudniowych modułów rozłożonych w czasie. Główny nacisk kładziony jest na praktyczny wymiar nabywania umiejętności, dlatego pomiędzy weekendowymi sesjami zadawane są zadania domowe, które obejmują regularne praktyki uważności, ćwiczenia codziennej uważności oraz prowadzenie dziennika.
Klikając tutaj znajdziesz pełen opis kursu.

Terminy poszczególnych modułów:
Moduł I: Stawanie się obecnym 12-13.10.2024r./ 970 zł
Moduł II: Praca nad rozkojarzeniem 7-8.12.2024r./ 970 zł
Moduł III: Samoakceptacja 8-9.02.2025r./ 970 zł
Moduł IV: Podłoże odczuć i obserwator 12-13.04.2025r./ 970 zł

Ukończenie wszystkich czterech modułów kończy się wydaniem Certyfikatu uczestnictwa w wersji elektronicznej (pdf), sygnowanego przez Mindfulness Association (UK). Otrzymanie certyfikatu uczestnictwa upoważnia do podjęcia drugiego etapu ścieżki szkolenia nauczycieli MBLC.

Cena:
Kwota należności za pierwszy moduł: 970 zł. Wszelkie informacje dotyczące płatności zostaną przesłane w mailu potwierdzającym zgłoszenie.
Płatności za kolejne moduły Certyfikowanego Kursu Mindfulness to 970 zł za każdy. Płatność za każdy moduł na miesiąc przed jego rozpoczęciem.

Prowadzące:
Anna Zubrzycki i Liwia Pawlik

Uwaga: Jeśli ukończyłaś/ukończyłeś 8-tygodniowy kurs mindfulness napisz nam o tym w uwagach, a potem mailowo prześlij uzyskane zaświadczenie ukończenia kursu. Wtedy rozpoczniesz Certyfikowany Kurs Mindfulness od II modułu.

 

Formularz zapisu na kurs:

.

Data

paź 12 - 13 2024

Wybierz formę organizacji wydarzenia

online

Lokalizacja

“Platforma Zoom” Online

Wybierz jaka ścieżka Cię interesuje

Chcę zacząć