Certyfikowany Kurs Mindfulness

Na Certyfikowany Kurs Mindfulness wg Mindfulness Association zapraszamy osoby, które chcą podjąć regularną i pogłębioną praktykę uważności. Kurs składa się z 4 dwudniowych modułów rozłożonych w czasie. Główny nacisk kładziony jest na praktyczny wymiar nabywania umiejętności, dlatego pomiędzy weekendowymi sesjami zadawane są zadania domowe, które obejmują regularne praktyki uważności, ćwiczenia codziennej uważności oraz prowadzenie dziennika.
Klikając tutaj znajdziesz pełen opis kursu.

Terminy poszczególnych modułów:
Moduł I: Stawanie się obecnym 7-8.10.2023r./ 970 zł
Moduł II: Praca nad rozkojarzeniem 9-10.12.2023r./ 970 zł
Moduł III: Samoakceptacja 10-11.02.2024r./ 970 zł
Moduł IV: Podłoże odczuć i obserwator 13-14.04.2024r./ 970 zł

Ukończenie wszystkich czterech modułów kończy się wydaniem Certyfikatu uczestnictwa w wersji elektronicznej (pdf), sygnowanego przez Mindfulness Association (UK). Otrzymanie certyfikatu uczestnictwa upoważnia do podjęcia drugiego etapu ścieżki szkolenia nauczycieli MBLC.

Cena:
Kwota należności za pierwszy moduł: 970 zł. Maksymalny termin wpłaty to 07.09.2023r. Po tej dacie bez otrzymania płatności miejsce na kursie zostaje anulowane.
Płatności za kolejne moduły Certyfikowanego Kursu Mindfulness (na które nie można się zapisać, nie uczestnicząc w pierwszym module), to wysokość 970 zł. Płatność za każdy moduł na miesiąc przed jego rozpoczęciem.

Prowadzące: Krystyna Boroń-Krupińska, Liwia Pawlik (asysta)

 

Brak miejsc.

Przyjmujemy zapisy na listę rezerwową. 

.

Data

paź 07 2023

Wybierz formę organizacji wydarzenia

online

Lokalizacja

“Platforma Zoom” Online

Wybierz jaka ścieżka Cię interesuje

Chcę zacząć