Certyfikowany Kurs Mindfulness w opcji cotygodniowej 2024

Na Certyfikowany Kurs Mindfulness wg Mindfulness Association zapraszamy osoby, które chcą podjąć regularną i pogłębioną praktykę uważności.

Kurs składa się z 4  modułów rozłożonych w czasie, tym razem w opcji cotygodniowych, trwających po 2,5 godziny spotkań (łącznie 40 godzin szkolenia).

Podczas kursu główny nacisk kładziony jest na praktyczny wymiar nabywania umiejętności, dlatego pomiędzy spotkaniami zadawane są zadania domowe, które obejmują regularne praktyki uważności, ćwiczenia codziennej uważności oraz prowadzenie dziennika.
Klikając tutaj znajdziesz pełen opis kursu.

Terminy spotkań:

MODUŁ I:
Stawanie się obecnym
Sesja 1 – 16.01.2024, 19.00-21.30
Sesja 2 – 23.01.2024, 19.00-21.30
Sesja 3 – 30.01.2024, 19.00-21.30
Sesja 4 – 06.02.2024, 19.00-21.30

MODUŁ II: Praca nad rozkojarzeniem 
Sesja 1 – 05.03.2024, 19.00-21.30
Sesja 2 – 12.03.2024, 19.00-21.30
Sesja 3 – 19.03.2024, 19.00-21.30
Sesja 4 – 26.03.2024, 19.00-21.30

MODUŁ III: Samoakceptacja 
Sesja 1 – 23.04.2024, 19.00-21.30
Sesja 2 – 30.04.2024, 19.00-21.30
Sesja 3 – 07.05.2024, 19.00-21.30
Sesja 4 – 14.05.2024 , 19.00-21.30

MODUŁ IV: Podłoże odczuć i obserwator
Sesja 1 – 04.06.2024, 19.00-21.30
Sesja 2 – 11.06.2024, 19.00-21.30
Sesja 3 – 18.06.2024, 19.00-21.30
Sesja 4 – 25.06.2024, 19.00-21.30

Ukończenie wszystkich czterech modułów kończy się wydaniem Certyfikatu uczestnictwa, sygnowanego przez Mindfulness Association (UK). Otrzymanie certyfikatu uczestnictwa upoważnia do podjęcia drugiego etapu ścieżki szkolenia nauczycieli MBLC.

łCena:
Kwota należności za każdy moduł to 970 zł.
Łączny koszt kursu – 3 880 zł.

1. Pierwsza wpłata rezerwująca miejsce na kursie w wysokości 200 zł wpłacana jest do 7 dni po dokonaniu zgłoszenia.
2. Kolejna wpłata 770 zł do 15.12.2023
3. 970 zł do 10.02.2024
4. 970 zł do 15.03.2024
5. 970 zł do 10.05.2024

Jeśli masz za sobą 8-tygodniowy kurs MBLC lub MBSR możesz dołączyć do Certyfikowanego Kursu Mindfulness od II modułu. 
Napisz to proszę w formularzu zgłoszeniowym a na e-mail:contact@mindfulnessassociation.org.pl wyślij kopię zaświadczenia ukończenia 8-tygodniowego kursu mindfulness.

Formularz zgłoszeniowy

.

Data

sty 16 2024 - cze 25 2024

Wybierz formę organizacji wydarzenia

online

Lokalizacja

“Platforma Zoom” Online

Wybierz jaka ścieżka Cię interesuje

Chcę zacząć