Uważność i Zdrowie

Home / Uważność i Zdrowie

Jak uważność wpływa na nasze zdrowie?

Potencjalne korzyści z włączenia uważności w życie pracowników służby zdrowia i terapeutów podczas szkoleń są wielowymiarowe i dalekosiężne. Po pierwsze, aby pomóc profesjonalistom, świadomość własnych doświadczeń jest warunkiem wstępnym świadczenia właściwej opieki. Uważa się, że trening uważności zmniejsza poziom depresji, lęku, ruminacji i stresu oraz poprawia samopoczucie u pracowników służby zdrowia. Po drugie, praktyka uważności poprawia cechy kluczowe dla skutecznego leczenia, takie jak uwaga, empatia, regulacja emocji i tolerancja na uczucia. Ćwiczenie uważności pomaga klinicystom być bardziej obecnym i skutecznym podczas pracy z pacjentem. Po trzecie, doświadczenie z praktyką uważności jest niezbędne dla profesjonalistów, którzy chcą zapewnić leczenie oparte na uważności.

Proponujemy różne formy treningu dostosowane do potrzeb pracowników i placówek służby zdrowia:
· 1 lub 2-dniowy trening wprowadzający
· 8-tygodniowy kurs życia w oparciu o uważność
· 4 -weekendowy Certyfikowany kurs Mindfulness
· 2- weekendowy Kurs Mindfulness dedykowany pracownikom służby zdrowia

1.Wprowadzenie do Uważności (1- 2-dniowy trening)

Podczas 1-2 dniowego spotkania uczestnicy poznają podstawowe założenia treningu uważności, mechanizmy rozproszenia, stresu oraz konkretne techniki wspomagające koncentrację i pracę z umysłem. Ponadto otrzymają wskazówki do praktyki formalnej i nieformalnej oraz materiały zawierające informacje przekazane podczas treningu (teoria i instrukcje do praktyki).

2. 8-tygodniowy Kurs w oparciu o zasady uważności (MBLC- Mindfulness Based Living Course)

Trening oparty jest o praktyczne zastosowanie umiejętności w codziennym życiu dzięki czemu można na bieżąco obserwować zachodzące zmiany, konsultować je z prowadzącym a po zakończeniu treningu kontynuować, wykorzystując nabyte umiejętności.
W treningu są zastosowane są praktyki uważności takie, jak: medytacja z  wykorzystaniem oddechu lub dźwięku jako oparcia, skanowanie ciała, uważny ruch a także praktyka uważności nieformalna w życiu codziennym.
8- tygodniowy kurs składa się z:
• 8 spotkań warsztatowych raz w tygodniu (ok. 2,5 h),
• 1 całego dnia uważności (6 h),
• Spotkania konsultacyjnego (minimum 2 tygodnie po zakończeniu programu),
W ramach programu uczestnicy są zobowiązani do codziennej formalnej praktyki w domu ok. 30-40 min przy użyciu nagrań z praktykami uważności. Otrzymują także materiały z ćwiczeniami z praktyką nieformalną do zastosowania w codziennym życiu.

3. Certyfikowany Kurs Mindfulness

To 4- weekendowy, to moduły szkoleniowe, które są odpowiednie dla początkujących, jak i wszystkich zainteresowanych praktyką uważności. Główny nacisk kładziony jest na praktyczny wymiar nabywania umiejętności, dlatego pomiędzy weekendowymi sesjami zadawane są zadania domowe, które obejmują regularne praktyki uważności, ćwiczenia codziennej uważności oraz prowadzenie dziennika. Zapewniamy materiały szkoleniowe, w tym nagrania z instrukcjami praktyk uważności.

4. 2 weekendowy kurs dedykowany pracownikom służby zdrowia

Weekend 1- to warsztat przybliżający uczestnikom pochodzenie, zasady i praktyki oparte o uważność. Uczestnicy zyskają zrozumienie historycznych i naukowych podstaw uważności, a także praktycznego jej zastosowania w radzeniu sobie ze stresem codziennego życia.
Uczestnicy nauczą się:
• Definiować uważność i odkryć jej teoretyczne i historyczne podstawy
• Doświadczać praktyki uważności
• Badać zastosowanie praktyk uważności w radzeniu sobie ze stresem, codziennym życiem i trudnymi sytuacjami

Weekend 2- eksperymentalny warsztat poświęcony możliwościom praktycznego zastosowania uważności w pracy z pacjentem a także wprowadzający do zagadnienia współczucia (compassion), szczególnie istotnego w pracy związanej z dużym obciążeniem psychofizycznym jakie charakteryzuje pracowników służby zdrowia.
Uczestnicy będą mieli możliwość:
· Doświadczenia i sprawdzenia możliwości zastosowania mindfulness w opiece zdrowotnej
· Poznania i doświadczania praktyk współczucia
W ramach kursu zapewniamy materiały szkoleniowe, w tym nagrania z instrukcjami praktyk uważności i współczucia.
Jesteśmy otwarci na propozycje warsztatów/szkoleń/treningów dostosowanych do potrzeb i możliwości pracowników służby zdrowia.