Uważność w Edukacji

Home / Uważność w Edukacji

Dlaczego uważność w edukacji?

Kurs “Uważność w Edukacji” kierujemy do instytucji, które chciałyby zorganizować szkolenie u siebie w placówce dedykując go swojej kadrze pracowniczej. Nie ogłaszamy naboru na taki kurs, organizujemy go we współpracy z zainteresowanymi szkołami. Zapraszamy do kontaktu.

Kurs uważności dla nauczycieli skierowany dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. Obejmuje cykl 5 spotkań szkoleniowych (25h). Skierowany jest dla osób początkujących, nie jest wymagane posiadanie doświadczenia w praktyce uważności. Podczas wszystkich spotkań duży nacisk kładzie się na aspekt praktyczny, podczas szkolenia zapoznać się można z różnymi praktykami, pozwalającymi na poznanie mechanizmów funkcjonowania ludzkiego umysłu oraz sposobów na łagodzenie szeroko pojętego stresu- zawodowego, zdrowotnego, międzyludzkiego. Pierwsze 4 spotkania poświęcone są zdobywaniu doświadczenia w pracy własnej, po to by podczas ostatniego spotkania uzyskać praktyczne wskazówki jak ją wykorzystać podczas pracy z dziećmi i młodzieżą. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymują materiały z ćwiczeniami praktycznymi, gotowymi do zastosowania dla własnych potrzeb, także tych związanych z pracą w szkole.

Podczas 5 spotkania zaznajamiają się z metodami łagodzenia trudnych emocji i wzmacniania odporności na stres. Spotkanie to poświęcone jest uważności w pracy z dziećmi. Poruszane są na nim trzy tematy:

 1. Uspokajanie i łagodzenie emocji.

 2. Kierowanie własną uwagą i skupianie uwagi.

 3. Uświadamianie sobie i akceptowanie własnych reakcji

  – odczuć fizycznych,

  – myśli,

  – emocji.

Wykonywane są ćwiczenia, które można przeprowadzić z dziećmi. Omawiane założenia, z których one wynikają, oraz kwestie modyfikacji ich i dopasowania do własnej pracy. Warto wiedzieć, że odporność na stres nie oznacza eliminowania go z życia. Dzieci żyją w warunkach, które powodują napięcia: rówieśnicy, nauczyciel, sprawdzian, konflikty… Nie mamy wpływu na całe otoczenie, ale możemy nauczyć dzieci:

 • jak łagodzić złość, smutek i inne trudne emocje,

 • jak oswoić własne myśli,

 • koncentrować uwagę na oddechu i odkryć jak to wpływa na samopoczucie,

 • jak łagodzić złość, smutek i inne trudne emocje,

 • jak oswoić własne myśli,

 • koncentrować uwagę na oddechu i odkryć jak to wpływa na samopoczucie,

 • jak odkryć własne zalety,

 • dostrzegać, że jest się lubianym przez, innych ludzi, nawet jeśli się w to nie wierzy.