Uważność w Biznesie

Home / Uważność w Biznesie

Co daje uważność w biznesie?

Dotychczasowe efekty zastosowania mindfulness w biznesie pokazują, że praktyka ta wspiera pracę w wielu obszarach równocześnie. Rozwija umiejętność pełnego skupienia i obecności dzięki czemu:
– podwyższa osobistą efektywność pracy,
– zwiększa zdolność do skutecznego porozumiewania się i rozwiązywania problemów,
– pozytywnie wpływa na relacje w zespole, zwiększa poziom empatii
– obniża poziomu lęku, niepokoju, stresu, wyczerpania i poirytowania
– rozwija inteligencję emocjonalną
– zmniejsza podatność na depresję
Proponujemy różne formy treningu dostosowane do potrzeb firm:
· 1 lub 2-dniowy trening,
· 8-tygodniowy kurs

1.Wprowadzenie do Uważności (1- 2-dniowy trening)

Podczas 1-2 dniowego spotkania uczestnicy poznają podstawowe założenia treningu uważności, mechanizmy rozproszenia, stresu oraz konkretne techniki wspomagające koncentrację i pracę z umysłem. Ponadto otrzymają wskazówki do praktyki formalnej i nieformalnej oraz materiały zawierające informacje przekazane podczas treningu (teoria i instrukcje do praktyki).

2. 8-tygodniowy Kurs w oparciu o zasady uważności (MBLC- Mindfulness Based Living Course)

Trening oparty jest o praktyczne zastosowanie umiejętności w codziennym życiu dzięki czemu można na bieżąco obserwować zachodzące zmiany, konsultować je z prowadzącym a po zakończeniu treningu kontynuować, wykorzystując nabyte umiejętności. W treningu są zastosowane są praktyki uważności takie, jak: medytacja z wykorzystaniem oddechu lub dźwięku jako podpory, skanowanie ciała, uważny ruch a także praktyka uważności nieformalna w życiu codziennym.
8- tygodniowy kurs składa się z:
• 8 spotkań warsztatowych raz w tygodniu (ok. 2,5 h),
• 1 całego dnia uważności (6 h),
• Spotkania konsultacyjnego (minimum 2 tygodnie po zakończeniu programu),
W ramach programu uczestnicy są zobowiązani do codziennej formalnej praktyki w domu ok. 30- 40 min przy użyciu nagrań z praktykami uważności. Otrzymują także materiały z ćwiczeniami z praktyką nieformalną do zastosowania w codziennym życiu. Zapewniamy materiały szkoleniowe, w tym nagrania z instrukcjami praktyk uważności. Jesteśmy otwarci na propozycje warsztatów/szkoleń/treningów dostosowanych do potrzeb firmy/klienta.