Ścieżka szkolenia dla nauczycieli Mindfulness dla Młodzieży (MBLC-YA)

Home / Ścieżka szkolenia dla nauczycieli Mindfulness dla Młodzieży (MBLC-YA)

Ścieżka dla nauczycieli uważności dla młodzieży przygotowuje do prowadzenie 8-tygodniowych Kursów życia opartych na zasadach Uważności (MBLC-YA) dla grup wiekowych od 11 do 18 lat.

Warunkiem koniecznym do podejścia do ścieżki nauczycielskiej jest ukończenie Certyfikowanego Kursu Mindfulness. Umiejętności nauczania uczestnicy poznają podczas Kursu Wprowadzającego do Umiejętności Nauczania, mając sposobność samodzielnego i ze wsparciem prowadzenia medytacji uważności w grupie. Kurs ten odbywa się w czasie 2 weekendów i wspomaga uczestników w wymiarze praktycznym rozumienia i prowadzenia medytacji uważności w grupie oraz kształtowaniu umiejętności i postawy nauczyciela medytacji mindfulness.

Ukończenie pomyślne tego kursu stanowi podstawę do uczestnictwa w 6-dniowym odosobnieniu dla przyszłych nauczycieli MBLC-YA. Odosobnienie to polega na przedstawieniu i doświadczeniu na żywo pełnego programu kursu MBLC-YA, po to, aby uczestnicy mogli doświadczyć w jaki sposób lekcje są prowadzone, jak również praktykować ich prowadzenie w bezpiecznym i wspierającym środowisku. Pomyślne ukończenie odosobnienia jest otwarciem drogi do samodzielnego prowadzenia kursów 8- tygodniowych kursów MBLC-YA. Odosobnienie MBLC-YA jest otwarte także dla tych, którzy już są nauczycielami MBLC.