Szkolenia nauczycielskie

Home / Szkolenia nauczycielskie

Jeśli  zaangażowałeś się w trening uważności i czujesz, że skorzystałeś, to wspaniała okazja, aby pomóc dzielić się korzyściami z praktyki uważności z innymi, aby oni również poznali jej dobrodziejstwa. Dołącz do naszej ścieżki szkolenia nauczycieli uważności i dziel się korzyściami z praktykowania uważności z innymi.

W ramach treningu uważności mogłeś zauważyć osobistą transformację w zakresie zarządzania własnym poziomem stresu i lepszym samopoczuciem. Prowadząc 8-tygodniowy kurs życia opartego o uważność, możemy pomóc innym w łagodzeniu stresu, radzeniu sobie z bólem i chorobami przewlekłymi, osiągnięciu pełnego potencjału i prawdziwym rozwoju w ich życiu.

Przechodząc szkolenie nauczycieli i dzieląc się korzyściami uważności z innymi, nasza praktyka i rozumienie uważności pogłębiają się i  rozwijają.

Do rozpoczęcia ścieżek nauczycielskich zapraszamy chętnych, którzy ukończyli Certyfikowany Kurs Mindfulness w Mindfulness Association.

Jeżeli jesteś nauczycielem uważności w jednej z metod: MBSR, MBCT, Breathworks, MBCL i jesteś zainteresowany nauczaniem kursów MBLC lub/i MBLC-YA, czy też CBLC, zapraszamy Cię na 2 i 3 moduł Certyfikowanego Kursu Mindfulness w celu uzupełnienia treści programowych. Po ich ukończeniu będziesz mógł podejść do Odosobnienia dla przyszłych nauczycieli MBLC lub/i Odosobnienia dla przyszłych nauczycieli MBLC-YA, czy też Odosobnienia dla przyszłych nauczycieli CBLC.