Powrót do podstaw. Sesje

Sesja 1
Zacznij tu i teraz

Sesja 2
Ciało jest zawsze tu i teraz