Anna
Zubrzycki

Dyrektorka i Nauczycielka Prowadząca MA Polska

„Prawdziwym wyzwaniem jest osiągnąć równowagę i stabilność przy ciągłych zmianach”

Akong Tulku Rinpoche

Biografia

Założycielka i dyrektorka Mindfulness Association Polska.

Urodzona w Anglii, wychowana w Australii, mieszka w Polsce od 1997. Praktykuje medytację buddyjską i uważność od roku 1993. Ukończyła studia magisterskie z uważności na Uniwersytecie Aberdeen w Szkocji oraz trening dla superwizorów na Uniwersytecie Bangor i w Mindfulness Association UK.

Jest certyfikowanym nauczycielem MBLC i CBLC. Prowadzi wszystkie kursy Mindfulness Association UK w Polsce, w tym również szkolenia dla przyszłych nauczycieli.

Jest aktorką, w Polsce i na świecie uczy opartego na uważności treningu aktorskiego „Technika koordynacji” oraz technik wokalnych. Współzałożycielka i dyrektorka oraz głowna aktorka wrocławskiego Teatru Pieśń Kozła w latach 1996-2014. Kuratorka Brave Festiwal w 2011 i dyrektorka artystyczna w 2012 roku.W latach 1977-1993 była główną aktorką grupy teatralnej Gardzienice. Jest członkinią-założycielem Rokpa Polska, oddziału fundacji charytatywnej Rokpa International.

Anna o sobie

Moją pasją jest praktyka Uważnosci i Współczucia.  Żeby ta praktyka stawała się coraz mocnej we mnie ukorzeniona, ważny jest dla mnie szeroko pojęty aspekt społeczny – by uważnosc i współczucie mogły być sercem każdej dziedziny, w której się poruszamy.  Stworzony przez Mindfulness Association Polska „Everyone Projekt” jest tego zalążkiem.

Szczególnie bliski, w związku z wieloletnim doświadczeniem jest mi teatr. Zarówno widz, jak i aktor są tu i teraz, każda chwila jest niepowtarzalna. Niesie ogromny potencjał, by widz doświadczył empati wobec kwestii, którą przekazują bohaterowie spektaklu, tym samym otwierając serce i wrażliwość na nowe terytoria. Stare tradycyjne pieśni niosą wspólne ludzkie historie, które się powtarzają. Jesteśmy wszyscy połączeni i podobni w potrzebie bycia wolnymi i szczęśliwymi. 

Moja rodzina jest tutaj, w Polsce i tam, w Australii. Doceniam to, że się wychowałam w kraju otwartym i przyjaznym dla naszej ludzkiej różnorodności. Moje serce przywiodlo mnie do kraju moich przodków, do Polski…doceniam to, że odkryłam siebie.

Medytacja

Praktyka uważnego ruchu – podręczna praktyka uważności

Autorskie wpisy

Zobacz wpisy Anny na naszym blogu