Członkostwo MA Polska – dostęp roczny

170,00 

Dla wszystkich, którzy mają podstawowe doświadczenie w praktyce uważności – byli lub są w trakcie kursu 8-tygodniowego MBLC lub innego kursu mindfulness ( MBSR, MBCT i inne).

 

Kategoria:

Korzyści:

  • Wspólna medytacja online połączona z rozmową, w każdy ostatni czwartek miesiąca, godzina 20.00
  • Dostęp do dedykowanych materiałów: nagrania audio, video, prezentacje, webinary.
    Zasoby będą systematycznie aktualizowane i zasilane nowymi treściami przeznaczonymi specjalnie dla członków.
  • Rozmowy o uważności – organizowane dwa razy w roku spotkania online będące przestrzenią na pytania, szukanie odpowiedzi, wymianę myśli i refleksje wokół uważności.
  • Logo członkowskie do użycia we własnych materiałach informacyjno-marketingowych.

Zobowiązanie członkowskie Mindfulness Association Polska – deklaracja
Mam lub zamierzam mieć codzienną praktykę uważności.
Zamierzam ucieleśniać uważność i współczucie jako podstawowe wartości w moim życiu.
Będę życzliwy i pełen szacunku dla innych członków Mindfulness Association w mojej komunikacji z nimi.

Przed zakończeniem okresu, na który wykupiony został dostęp do członkostwa otrzymasz od nas maile przypominające o przedłużeniu dostępu.