O uważności (mindfulness)

Szkolenie nauczycielskie

MBLC (Mindfulness)

5 etapów szkolenia w ciągu ok. 2 lat

Ścieżka dla nauczycieli mindfulness obejmuje naukę umiejętności prowadzenia praktyk medytacji uważności w grupie podczas 8-tygodniowych kursów MBLC (Mindfulness Based Living Course), Kursów życia opartego na uważności.

Ścieżka nauczycielska MBLC składa się z 5 etapów, a całość trwa około dwóch lat.

Szkolenie nauczycielskie

MBLC Young Adults

5 etapów szkolenia w ciągu ok. 2 lat

Ścieżka dla nauczycieli uważności MBLC-YA ( mindfulness dla dzieci i młodzieży) przygotowuje do prowadzenie 10-tygodniowych Kursów życia opartych na zasadach Uważności (MBLC-YA) dla grup wiekowych od 11 do 18 lat.

Ścieżka nauczycielska MBLC-YA składa się z 5 etapów, a całość trwa około dwóch lat.

Szkolenie nauczycielskie MA Polska

CBLC (Compassion)

całość szkolenia trwa ok. 4 lat

Aby zostać nauczycielem praktyk współczucia (compassion) należy najpierw ukończyć ścieżkę szkoleniową dla nauczycieli mindfulness oraz uzupełnić szkolenie o Certyfikowany Kurs Compassion. Dopiero wtedy można podejść do Wyjazdowego szkolenia dla przyszłych nauczycieli Compassion (CBLC).

Kursy doszkalające

CPD

od 1 do kilku dni

Ważną częścią pracy nauczyciela uważności i współczucia jest ciągły rozwój zawodowy.

Podnoszenie własnych kompetencji oraz nabywanie nowych umiejętności doskonali prowadzony proces nauczania.  

Chcę zacząć

kiełkująca uważność

=

Chcę pogłębiać

rozwijaj dalej gałęzie uważności

=