Piotr Jan Panasiuk

Nauczyciel Prowadzący MA Polska

Widzimy ludzi i rzeczy nie takimi, jakimi są, ale takimi, jakimi my jesteśmy.

Anthony de Mello

Biografia

Psychoterapeuta Gestalt w trakcie szkolenia, przygotowujący się do uzyskania europejskiego certyfikatu EAGT (European Certificate of Gestalt Psychotherapy). W pracy wykorzystuje także elementy psychoterapii ACT. Pracuje pod regularną superwizją i zgodnie z Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt.

Certyfikowany nauczyciel uważności MBLC (Mindfulness-Based Living Course) i współczucia CBLC (Compassion Based Living Course) i nauczyciel prowadzący w Mindfulness Association Polska. Ponad 8 lat praktyki własnej w medytacji uważności.

Wieloletni praktyk i trener Komunikacji Empatycznej. Współtwórca projektu Czuły Wojownik – warsztatów rozwojowych dla mężczyzn. Certyfikowany trener umiejętności miękkich, od ponad 6 lat trener wewnętrzny w organizacjach biznesowych i pozarządowych. Absolwent w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, posiadający wieloletnie doświadczenie jako manager w czołowych międzynarodowych organizacjach.

Piotr o sobie

Moja Misja – Poprzez ugruntowane praktyki psychologiczne i duchowe chcę wspierać rozwój i dobrostan ludzi, tak aby mogli żyć świadomie w życzliwym kontakcie z samymi sobą, z innymi i Światem.

Chcę angażować się w działania na rzecz pokoju i pojednania międzyludzkiego powołując się na nasze wspólne człowieczeństwo i szacunek do Życia.

Medytacja

Praktyka współczucia dla siebie – podręczna praktyka uważności