O nas

Home / O nas

W Mindfulness Association uważamy, że uważność jest sposobem na życie, a nie krótką interwencją łagodzącą symptomy braku równowagi. Dlatego zapewniamy długoterminowe, systematyczne szkolenie w zakresie uważnego życia. Praktykujemy uważną obecność, reagując ze współczuciem na trudności i dostrzegamy głęboko w nas tkwiące nawykowe wzorce myśli, uczuć i zachowań. Uwalnia nas to od uwarunkowań, które nami rządzą i ograniczają nasze życie. W rezultacie przyczynia się do rozwijania naszego potencjału ludzkiego poprzez dokonywanie wyborów związanych z tym, jak żyjemy w odniesieniu do siebie i naszego świata.

Mindfulness Association Polska działa od 2014 roku w Polsce. Podmiotem odpowiedzialnym jest Fundacja Voices, założona przez Annę Zubrzycki.

Mindfulness Association Polska powstało na licencji Mindfulness Association UK, która jest organizacją non-profit, założoną przez Roba Nairn, który jest odpowiedzialny za stworzenie programu kursów MBLC i CBLC, a także programu studiów magisterskich z zakresu uważności na Uniwersytecie w Aberdeen, w Szkocji. Mindfulness Association UK jest rekomendowaną przez UK Network for Mindfulness-Based Teacher Training Organisations organizacją szkolącą nauczycieli uważności.

Kursy Mindfulness Association Polska otwarte są dla szerszej społeczności, gdzie życzliwość i współczucie stanowią integralną część każdej ze ścieżek szkoleniowych. Zapewniamy wysoką jakość edukacji w obszarach:

  • uważności (mindfulness)
  • współczucia (compassion)
  • wglądu (insight)

W naszej ofercie proponujemy kursy uważności i współczucia dla początkujących w formie 8-tygodniowych kursów:

  • MBLC (Mindfulness Based Living Course)
  • MBLC-YA (Mindfulness Based Living Course for Young Adults)
  • CBLC (Compassion Based Living Course)

Dla osób zainteresowanych głębszym poznaniem praktyk oferujemy również 4-weekendowe:

Mindfulness Association Polska jest również jedyną w Polsce jednostką szkolącą nauczycieli uważności i współczucia w metodach MBLC i CBLC. Oferujemy ścieżki szkolenia przyszłych nauczycieli:

  • Kursów życia w oparciu o zasady Mindfulness (MBLC)
  • Kursów życia w oparciu o zasady Mindfulness dla młodzieży (MBLC-YA)
  • Kursów życia w oparciu o zasady Compassion (CBLC)

Dla praktyków oferujemy również odosobnienia pogłębiające praktykę uważności i współczucia. Nauczycielom uważności i współczucia zapewniamy superwizję/mentoring oraz coroczną ofertę kursów rozwoju zawodowego.