Rodzicielstwo
z uważnością
i współczuciem

Jak rozwijać wewnętrzną siłę i spokój w obliczu codziennych wyzwań.

Rodzicielstwo z uważnością i współczuciem (Mindful Compassionate Parenting) to program dla rodziców zawierający ćwiczenia uważności i współczucia dla siebie w codziennym życiu rodzinnym. Pomaga rozpoznać, zrozumieć i zmienić własne nieświadome wzorce reagowania i reakcje na stres. Rodzicielstwo z uważnością i współczuciem zwiększa spokój i wnosi więcej pewności siebie do rodzicielskiego serca. Wspiera w codziennych wyzwaniach Ciebie i Twoją rodzinę. Pozwala na wzmacnianie tego co dobre i pozytywne, wzmacnia więź z dziećmi i umożliwia dostrzeżenie i docenienie pięknych chwil codziennego życia rodzinnego.

Kurs jest otwarty dla wszystkich, bez względu na wcześniejsze doświadczenie z tematem uważności.

Uważne rodzicielstwo
Kurs Uważne rodzicielstwo

Czas trwania i cena

Kurs zawiera w sobie 10 spotkań, każde z nich trwa  1,5 godziny. Spotkania odbywają się co tydzień.  

Cena: 970 zł za cały kurs. 

Uczestnictwo

Kurs jest otwarty dla wszystkich, bez względu na wcześniejsze doświadczenie z tematem uważności. 

Materiały szkoleniowe

Podczas trwania kursu uczestnik/czka otrzymuje podręcznik oraz praktyki w plikach audio.

Certyfikat

Po ukończeniu całego kursu ( obesność na minimum 8 z 10 spotkań) uczestnik/czka otrzymuje certyfikat ukończenia kursu w formie elektornicznej (plik pdf). 

Opis kursu

Kurs składa się z 10 spotkań trwających około 1,5 godziny każde. Tematy spotkań:

Tydzień 1: Odkrywanie uważności i reaktywności na stres.
Tydzień 2: Uważność, stres, ewolucja.
Tydzień 3: Stres i rodzicielskie pułapki optymalizacji.
Tydzień 4: Jak rozwijać wewnętrzną siłę? Współczucie dla siebie.
Tydzień 5: Współczucie jako motywacja dla siebie w roli rodzica.

Tydzień 6: Cztery postawy wspierające równowagę rodzicielską.
Tydzień 7: Rozwijanie pozytywnej perspektywy
Tydzień 8: Życie rodzinne i konflikty.
Tydzień 9: Rodzicielskie granice i ograniczenia.
Tydzień 10: Życie w pełni.

Uczestnicy otrzymują podręcznik, w którym każdy rozdział rozpoczyna się od wprowadzenia teoretycznego do tematu w danym tygodniu i pomaga lepiej zrozumieć ćwiczenia i proponowane praktyki.

Ćwiczenia i refleksje w podręczniku ułatwiają kontaktowanie się z rolą rodzicielską w życiu codziennym.

W każdym rozdziale podręcznika znajduje się także dziennik, w którym możliwe są zapiski związane z tematem danego tygodnia. Tu w praktyczny sposób możesz integrować to, czego się uczysz podczas kursu z codziennym życiem i harmonogramem dnia. Masz możliwość by zastosować tryb uważności i współczucia dla siebie w codziennych sytuacjach życiowych. Może to skutkować lepszą większą świadomością i przytomnością, które pomogą Ci zobaczyć w szerszej perspektywie to, co naprawdę pojawia się jako myśli, odczucia i emocje.

Im częściej będziesz sięgać po „prezenty uważności” i praktyki współczucia dla siebie, co jest swoistym treningiem tych „mięśni”, tym łatwiej będzie z nich korzystać w wymagających momentach.

W materiałach kursu znajdują się także pliki audio z nagraniami formalnych praktyk. Często podane są krótkie formy tychże praktyk, które mogą być łatwiejsze do zastosowania w chwilach będących wyzwaniem, kiedy to zrobienie dłuższej praktyki formalnej nie jest możliwe.

Kurs Rodzicielstwo z uważnością i współczuciem może być źródłem wielu korzyści i pomocnym w:

 

Zwiększeniu uważności w relacji rodzic-dziecko.

Byciu bardziej wyrozumiałym dla swoich dzieci i partnera.

Spotkaniu siebie i swoich dzieci z większą akceptacją i współczuciem.

Rozwijaniu silniejszej więzi ze swoimi dziećmi.

Umiejętnym radzeniu sobie ze stresującymi sytuacjami, tym samym zmniejszaniu ogólnego stresu.

Zmniejszeniu problemów rodziców i dzieci na poziomie behawioralnym i emocjonalnym.

Pielęgnowaniu szczęścia i bycia w kontakcie ze swoim sercem.

Budowaniu wewnętrznych zasobów ze swoich pozytywnych doświadczeń.

Sprawdź najbliższe terminy w naszym Kalendarium

Rekomendacje

„Spotkanie z zespołem Mindfulness Association Polska i udział w proponowanych kursach otworzyło mnie na kompletnie nowy odbiór mnie samej oraz otaczającego świata. Było to doświadczenie , które dogłębnie zmieniło moje życie na głębsze i szczęśliwsze. Serdecznie polecam i zapraszam.”

MONIKA ZIEMIAŃSKA

“Eksplorowałem kompletnie nowe obszary mojego życia. Zyskałem inną, ciekawą perspektywę i inne podejście do świata i ludzi. Czuję się lekki i spokojny.”

DAREK

“Bardzo przemyślany i konsekwentnie prowadzony proces. Wielkie serce, równie wielkie jak wiedza i doświadczenie prowadzących.”

MONIKA