Wyjazdowe szkolenie nauczycielskie

MBLC

Pomyślne ukończenie Kursu Wprowadzającego do Umiejętności Nauczania oraz odbycie CPD stanowią podstawę do uczestnictwa w 6-dniowym Wyjazdowym szkoleniu dla przyszłych nauczycieli MBLC, podczas którego istnieje możliwość pogłębienia praktyki własnej i wykorzystania doświadczeń w pracy z grupą pod opieką i przewodnictwem nauczycieli Mindfulness Association Polska.

Czas trwania i cena

Czas trwania szkolenia wyjazdowego – 6 dni

Cena: 3 200 zł (nie obejmuje koszów zakwaterowania i wyżywienia)

Uczestnictwo

W Wyjazdowym szkoleniu nauczycielskim MBLC wziąć mogą udział osoby, które ukończyły poprzedzające go etapy ścieżki nauczycielskiej MBLC oraz nauczyciele innych podejść, których zapraszamy do uczestnictwa w 8-tygodniowym kursie MBLC lub w 2 i 3 module CKM, by zapoznać się z różnicami w podejściach.

Materiały szkoleniowe

Podczas trwania szkolenia uczestnik otrzymuje wszelkie materiały niezbędne do samodzielnego prowadzenia 8-tygodniowych kursów MBLC. 

Certyfikat

Ukończenie Wyjazdowego szkolenia dla nauczycieli MBLC zakończone jest otrzymaniem Certyfikatu gotowości do nauczania 8-tygodniowych kursów MBLC. 

Opis wyjazdowego szkolenia

Wyjazdowe szkolenie dla przyszłych nauczycieli MBLC jest  pogłębionym szkoleniem, które skupia się na badaniu każdego z etapów ośmiotygodniowego kursu MBLC. Intencją kursu jest zapewnienie uczestnikom bezpośredniego praktycznego doświadczenia poprzez przedstawianie prezentacji, poprowadzenie praktyk i sesji rozmowy w odniesieniu do każdego z etapów tematycznych kursu ośmiotygodniowego, którym towarzyszyć będą szczegółowe komentarze i omówienie ze strony trenerów szkolenia.

Szkolenie stanowi okazję, aby przeanalizować tematy kursu ośmiotygodniowego w sposób stopniowy, z zapewnieniem, że uczestnicy gruntownie rozumieją uzasadnienie nauczanych praktyk oraz sposobu, w jaki pasują one do siebie jako całość; jest to także okazja, aby zdobyć doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu praktyk.

Podczas tego kursu wszystkie komentarze od uczestników i nauczycieli są przekazywane wg kryteriów MBI-TAC, (więcej o MBI-TAC – kliknij tutaj), które są omawiane podczas tego odosobnienia. Sesje na żywo prowadzone przez uczestników będą oceniane przez samych uczestników oraz omawiane z nauczycielami, którzy również będą dokonywać oceny; uczestnicy, którzy na koniec odosobnienia będą spełniać kryteria dla poziomu zaawansowanych początkujących MBLC otrzymają „certyfikat gotowości”.

Na koniec odosobnienia uczestnicy otrzymują wszystko, co jest potrzebne, aby rozpocząć samodzielne prowadzenie kursów MBLC

Sprawdź najbliższe terminy w naszym Kalendarium

Rekomendacje

„Spotkanie z zespołem Mindfulness Association Polska i udział w proponowanych kursach otworzyło mnie na kompletnie nowy odbiór mnie samej oraz otaczającego świata. Było to doświadczenie , które dogłębnie zmieniło moje życie na głębsze i szczęśliwsze. Serdecznie polecam i zapraszam.”

MONIKA ZIEMIAŃSKA

“Eksplorowałem kompletnie nowe obszary mojego życia. Zyskałem inną, ciekawą perspektywę i inne podejście do świata i ludzi. Czuję się lekki i spokojny.”

DAREK

“Bardzo przemyślany i konsekwentnie prowadzony proces. Wielkie serce, równie wielkie jak wiedza i doświadczenie prowadzących.”

MONIKA