Odosobnienie

pogłębiające praktykę

Odosobnienie pogłębiające praktykę dla nauczycieli uważności, którzy uzyskali Certyfikat gotowości do nauczania podczas Wyjazdowego szkolenia dla nauczycieli MBLC, jest jednym z etapów ubiegania się o umieszczenie na liście certyfikowanych nauczycieli Mindfulness Association.

Czas trwania i cena

Czas trwania odosobnienia – minimum 5 dni

Cena: jest zależna od wybranego odosobnienia prowadzonego przez MA Polska.

Uczestnictwo

W Odosobnieniu pogłębiającym praktykę wziąć mogą udział osoby, które ukończyły poprzedzające go etapy ścieżki nauczycielskiej MBLC wraz z Wyjazdowym szkoleniem nauczycielskim zakończonym Certyfikatem gotowości do nauczania, które starają się o wpisanie na listę certyfikowanych nauczycieli MBLC.  

 

Certyfikat

Ukończenie odoosbnienia pogłębiającego praktykę  zakończone jest otrzymaniem Certyfikatu ukonczenia odosobnienia.

Do wpisania na listę certyfikowanych nauczycieli MBLC niezbędne jest również poprowadzenie dwóch kursów MBLC pod superwizją.

Sprawdź najbliższe terminy w naszym Kalendarium

Rekomendacje

„Spotkanie z zespołem Mindfulness Association Polska i udział w proponowanych kursach otworzyło mnie na kompletnie nowy odbiór mnie samej oraz otaczającego świata. Było to doświadczenie , które dogłębnie zmieniło moje życie na głębsze i szczęśliwsze. Serdecznie polecam i zapraszam.”

MONIKA ZIEMIAŃSKA

“Eksplorowałem kompletnie nowe obszary mojego życia. Zyskałem inną, ciekawą perspektywę i inne podejście do świata i ludzi. Czuję się lekki i spokojny.”

DAREK

“Bardzo przemyślany i konsekwentnie prowadzony proces. Wielkie serce, równie wielkie jak wiedza i doświadczenie prowadzących.”

MONIKA