Odosobnienie

pogłębiające praktykę

Powrót do podstaw – odosobnienie pogłębiające praktykę dla nauczycieli uważności, którzy uzyskali Zaświadczenie gotowości do nauczania podczas Wyjazdowego szkolenia dla nauczycieli MBLC, jest jednym z etapów ubiegania się o umieszczenie na liście certyfikowanych nauczycieli Mindfulness Association Polska.

Czas trwania i cena

Czas trwania odosobnienia – minimum 5 dni
Najbliższy termin: 26.02-02.03. 2025
(dla absolwentów Wyjazdowego szkolenia dla nauczycieli MBLC z 2024 roku)

Cena:
Na koszt udziału w odosobnieniu składają się:
– koszt warsztatów – 1300 zł
– koszt zakwaterowania i wyżywienia zależny od wybranego miejsca, każdorazowo podawany będzie na 6 miesięcy przed odosobnieniem. 

Uczestnictwo

W Odosobnieniu pogłębiającym praktykę wziąć mogą udział osoby, które ukończyły poprzedzające go etapy ścieżki nauczycielskiej MBLC wraz z Wyjazdowym szkoleniem nauczycielskim zakończonym Zaświadczeniem gotowości do nauczania, które starają się o wpisanie na listę certyfikowanych nauczycieli MBLC.

 

Zaświadczenie

Ukończenie odosobnienia pogłębiającego praktykę  zakończone jest otrzymaniem Zaświadczenia ukończenia odosobnienia.

Do wpisania na listę certyfikowanych nauczycieli MBLC niezbędne jest również poprowadzenie dwóch kursów MBLC pod superwizją.

Opis odosobnienia

Na ścieżce rozwijania uważności pojawiają się różnorodne sposoby by poznawać umysł. Koncepcje, praktyki, poziomy zaawansowania…tymczasem za każdym razem fundamentem w praktyce jest prostota – ucieleśnienie. Świadomość postawy. Oddech.

Podstawowym przesłaniem odosobnienia jest ucieleśnienie w praktyce i życiu, ponadto treści i praktyki poruszane/proponowane podczas tego kilkudniowego spotkania, obejmują filary praktyki uważności: nieocenianie, akceptacja, cierpliwość, umysł początkującego, zaufanie, brak wysiłku, odpuszczanie, wdzięczność i hojność.
Proste. Ale niełatwe.

Odosobnienie stanowi wspaniałą okazję do praktyki, która pozwoli powracać do tego, co stanowi filary medytacji.
Struktura odosobnienia, zaplanowane sesje, możliwość pozostawania w ciszy i obecność grupy, jak również nauczycieli prowadzących, stanowią rusztowanie do zaangażowania się w indywidualną i zbiorową eksplorację ludzkiego doświadczenia, wspierając i pogłębiając zrozumienie uważności jako sposobu bycia w świecie.

Struktura odosobnienia:
• okresy prowadzonej, jak i samodzielnej praktyki
• krótkie rozmowy
• utrzymujące się okresy ciszy, aby umożliwić uczestnikom pełniejsze połączenie się z ich wewnętrznym doświadczeniem
• czas na nieformalne ćwiczenia uważności między zaplanowanymi sesjami
• możliwość zapytań grupowych i dopytywania z prowadzącymi
• w razie potrzeby możliwość rozmów indywidualnych z prowadzącymi

Sprawdź najbliższe terminy w naszym Kalendarium

Rekomendacje

„Spotkanie z zespołem Mindfulness Association Polska i udział w proponowanych kursach otworzyło mnie na kompletnie nowy odbiór mnie samej oraz otaczającego świata. Było to doświadczenie , które dogłębnie zmieniło moje życie na głębsze i szczęśliwsze. Serdecznie polecam i zapraszam.”

MONIKA ZIEMIAŃSKA

“Eksplorowałem kompletnie nowe obszary mojego życia. Zyskałem inną, ciekawą perspektywę i inne podejście do świata i ludzi. Czuję się lekki i spokojny.”

DAREK

“Bardzo przemyślany i konsekwentnie prowadzony proces. Wielkie serce, równie wielkie jak wiedza i doświadczenie prowadzących.”

MONIKA