Poprowadzenie dwóch kursów

MBLC pod superwizją

Po zakończonym Wyjazdowym szkoleniu dla przyszłych nauczycieli MBLC, osoby, które otrzymają Certyfikat gotowości do nauczania, w celu znalezienia się na liście certyfikowanych nauczycieli, zobowiązane są do poprowadzenia dwóch 8-tygodniowych kursów MBLC pod superwizją w terminie 1,5 roku od zakończenia wyjazdowego szkolenia.*

Po zakończonym Wyjazdowym szkoleniu dla przyszłych nauczycieli MBLC, osoby, które otrzymają certyfikat gotowości do nauczania, w celu znalezienia się na liście certyfikowanych nauczycieli, zobowiązane są do poprowadzenia dwóch 8-tygodniowych kursów MBLC pod superwizją w terminie 1,5 roku od zakończenia wyjazdowego szkolenia.*

Po przeprowadzeniu dwóch kursów pod superwizją, nauczyciel zostaje wpisany na listę certyfikowanych nauczycieli MBLC Mindfulness Association Polska. Może również ubiegać się o wpisanie na listę BAMBA (British Association of Mindfulness Based Approaches).

Aby utrzymać swoją obecność na wyżej wspominanej liście certyfikowanych nauczycieli  MBLC każdy nauczyciel zobowiązany jest do:

– uczestnictwa w co najmniej jednym odosobnieniu pogłębiającym praktykę w roku kalendarzowym
– uczestnictwa w co najmniej jednym kursie doskonalenia zawodowego (CPD) w roku
– poddawania swojej pracy superwizji**
– członkostwa w Mindfulness Association Polska (opcjonalnie)
– posiadania ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Ogólnej (OC).

* Osoby, które  poprowadzą swoje 8-tygodniowe kursy po upływie 1,5 roku od zakończenia Wyjazdowego szkolenia dla nauczycieli MBLC dodatkowo do uzyskania certyfikacji zobowiązane są odbyć odosobnienie pogłębiające praktykę oraz ukończyć kurs CPD.

**
1. Jeśli nauczyciel prowadzi regularnie kursy zaleca się jedno spotkanie superwizyjne w miesiącu.
2. Jeśli nauczyciel nie prowadzi kursów regularnie, zaleca się jedną godzine superwizji na każde 8 godzin nauczania uważności.
3. Jeśli nauczyciel nie prowadzi kursów, a chce pozostać na liście, zaleca się co najmniej 1 superwizję w roku, dotyczącą własnej praktyki.

 

Uwaga: od grupy rozpoczynajacej Kurs wprowadzajacy do umiejętności nauczania w październiku 2023 zasady te ulegną zmianie, o czym poinformujemy na niniejszej stronie.

Rekomendacje

“Bardzo przemyślany i konsekwentnie prowadzony proces. Wielkie serce, równie wielkie jak wiedza i doświadczenie prowadzących.”

MONIKA

“Eksplorowałem kompletnie nowe obszary mojego życia. Zyskałem inną, ciekawą perspektywę i inne podejście do świata i ludzi. Czuję się lekki i spokojny.”

DAREK