Szkolenie nauczycielskie

MBLC

Ścieżka dla nauczycieli mindfulness obejmuje naukę umiejętności prowadzenia praktyk medytacji uważności w grupie podczas krótkich, 8-tygodniowych kursów medytacji mindfulness (Mindfulness Based Living Course- MBLC).

Warunkiem koniecznym do podejścia do ścieżki nauczycielskiej jest ukończenie Certyfikowanego Kursu Mindfulness. Umiejętności nauczania uczestnicy poznają podczas Kursu Wprowadzającego do Umiejętności Nauczania, mając sposobność samodzielnego i ze wsparciem prowadzenia medytacji uważności w grupie. Kurs ten odbywa się w czasie 2 weekendów i wspomaga uczestników w wymiarze praktycznym rozumienia i prowadzenia medytacji uważności w grupie oraz kształtowaniu umiejętności i postawy nauczyciela medytacji mindfulness.

Ukończenie pomyślne tego kursu stanowi podstawę do przystąpienia do CPD oraz uczestnictwa w Wyjazdowym szkoleniu dla przyszłych nauczycieli MBLC, podczas którego istnieje możliwość pogłębienia praktyki własnej i wykorzystania doświadczeń w pracy z grupą pod opieką i przewodnictwem nauczycieli Mindfulness Association.

Dodatkowym elementem wspierającym przygotowanie do Wyjazdowego szkolenia nauczycielskiego jest Członkostwo nauczycielskie MA, do przystąpienia do którego zobowiązana jest każda osoba będąca na tym etapie ścieżki nauczycielskiej.

Pomyślne ukończenie Wyjazdowego szkolenia dla przyszłych nauczycieli MBLC oraz odbycie odosobnienia pogłębiającego praktykę  prowadzonego przez MA Polska (które musi nastąpić w ciągu 12 miesięcy od ukończenia szkolenia nauczycielskiego) jest otwarciem drogi do samodzielnego prowadzenia kursów 8- tygodniowych MBLC.

Szkolenie Nauczycielskie MBLC_01
Szkolenie Nauczycielskie MBLC_02

Szkolenie nauczycielskie MBLC

Ścieżka nauczycielska MBLC ( Mindfulness Based Living Course), czyli jak zostać nauczycielem 8-tygodniowych kursów MBLC.

etap I

Certyfikowany Kurs Mindfulness

etap II

Kurs Wprowadzający do Umiejętności Nauczania

etap III

Kurs CPD „Rozwój umiejętności dopytywania w nauczaniu uważności”

etap IV

Wyjazdowe szkolenie nauczycielskie MBLC

etap V

Odosobnienie pogłębiające praktykę

prowadzone przez MA Polska 

etap VI

Poprowadzenie dwóch kursów MBLC pod superwizją

upoważnia do znalezienia się na liście certyfikowanych nauczycieli MBLC

Czas trwania i cena

Łączny czas trwania całej ścieżki nauczycielskiej MBLC wynosi ok. dwa lata ( jest to również zależne od wyborów uczestnika szkolenia)

Na cenę całości składają się:
1. Certyfikowany Kurs Mindfulness – 3 880 zł
2. Kurs Wprowadzający do Umiejętności Nauczania – 3 400 zł
3. CPD „Rozwój umiejętności dopytywania w nauczaniu uważności – 500 zł
4. Wyjazdowe Szkolenie Nauczycielskie MBLC – 3200 zł ( + koszty wyżywienia i zakwaterowania)
5. Odosobnienie pogłębiające praktykę – cena zależy od wybranego przez uczestnika odosobnienia.

Łączny koszt szkolenia (bez kosztów odosobnienia): 10 980 zł (+ koszty zakwaterowania i wyżywienia na szkoleniu wyjazdowym).

Uczestnictwo

Na ścieżkę nauczycielską MBLC może wstąpić każdy, rozpoczynając ją od podstawowego Certyfikowanego Kursu Mindfulness.

Materiały szkoleniowe

Podczas trwania kursu uczestnik otrzymuje podręczniki do każdego modułu oraz zestaw praktyk w plikach audio.

Certyfikat

Ukończenie całej ścieżki nauczycielskiej kończy się otrzymaniem Certyfikatu gotowości do nauczania, sygnowanego przez Mindfulness Association (UK).

Rekomendacje

„Spotkanie z zespołem Mindfulness Association Polska i udział w proponowanych kursach otworzyło mnie na kompletnie nowy odbiór mnie samej oraz otaczającego świata. Było to doświadczenie , które dogłębnie zmieniło moje życie na głębsze i szczęśliwsze. Serdecznie polecam i zapraszam.”

MONIKA ZIEMIAŃSKA

“Eksplorowałem kompletnie nowe obszary mojego życia. Zyskałem inną, ciekawą perspektywę i inne podejście do świata i ludzi. Czuję się lekki i spokojny.”

DAREK

“Bardzo przemyślany i konsekwentnie prowadzony proces. Wielkie serce, równie wielkie jak wiedza i doświadczenie prowadzących.”

MONIKA