Poprowadzenie dwóch kursów

CBLC pod superwizją

Po zakończonym Wyjazdowym szkoleniu dla przyszłych nauczycieli CBLC osoby, które otrzymają Zaświadczenie gotowości do nauczania kursów CBLC, w celu znalezienia się na liście certyfikowanych nauczycieli CBLC, zobowiązane są do poprowadzenia dwóch 8-tygodniowych kursów pod superwizją ( (jeden z kursów w formie stacjonarnej, drugi może być online, każdy z kursów minimalnie dla 3 uczestników) .

Po zakończonym Wyjazdowym szkoleniu dla przyszłych nauczycieli CBLC  i otrzymaniu Zaświadczenia gotowości do nauczania, w celu znalezienia się na liście certyfikowanych nauczycieli CBLC należy poprowadzić dwa 8-tygodniowe kursy pod superwizją, jeden z kursów w formie stacjonarnej, drugi może byc online, każdy z kursów minimalnie dla 3 uczestników (w terminie 2 lat od otrzymania certyfikatu).*
Więcej informacji o superwizji w procesie certyfikacji znajdziesz tutaj.

Po przeprowadzeniu dwóch kursów pod superwizją, nauczyciel zostaje wpisany na listę certyfikowanych nauczycieli CBLC Mindfulness Association Polska. Może również ubiegać się o wpisanie na listę BAMBA (British Association of Mindfulness Based Approaches).

Aby utrzymać swoją obecność na liście certyfikowanych nauczycieli CBLC każdy nauczyciel zobowiązany jest w ciągu kolejnych 12 miesięcy od uzyskania 1 zaświadczenia od superwizora do ponownego przesłania MA Polska kolejnego zaświadczenia od superwizora poświadczającego:

– uczestnictwa w co najmniej jednym odosobnieniu pogłębiającym praktykę**
– uczestnictwo w co najmniej jednym kursie doskonalenia zawodowego (CPD)***
– poddanie swojej pracy superwizji****

Dodatkowo certyfikowany nauczyciel zobowiązany jest do Członkostwa nauczycielskiego w Mindfulness Association Polska.

* Osoby, które poprowadzą swoje 8-tygodniowe kursy po upływie 2 lat od otrzymania Zaświadczenia gotowości do nauczania CBLC, dodatkowo do uzyskania certyfikacji zobowiązane są do ponownego odbycia odosobnienia pogłębiającego praktykę oraz ukończenia kursu CPD.

**
Doskonalenie zawodowe CPD
Zaleca się, aby każdy nauczyciel uważności (i/lub współczucia) angażował się w co najmniej 30 godzin doskonalenia zawodowego w zakresie uważności rocznie, aby być na bieżąco z rozwojem nauczania uważności i móc przestrzegać uzgodnionych standardów.

30 godzin powinno obejmować co najmniej 1 dzień bezpośredniego lub online szkolenia na żywo (minimum 5 godzin), doskonalącego umiejętności pomocne w zakresie nauczania uważności (i/lub współczucia). Zakres tematyczny szkolenia może obejmować np. komunikację interpersonalną, autoprezentację, pracę z grupą, szeroko pojęte podejście psychologiczne i terapeutyczne, praca z ciałem. Jeśli pojawią się wątpliwości związane z zakresem tematycznym wybranego szkolenia, zapraszamy do kontaktu.

Pozostałe godziny można zrealizować czytając, słuchając podcastów lub materiałów online, pisząc materiały do ​​dzienników uważności, biuletynów lub dokumentów wewnętrznych, przygotowując i dostarczając nowe materiały do ​​nauczania lub szkolenia, prezentacje lub konferencje, uczestnicząc w regionalnych spotkaniach uważności lub specjalnych związanych z uważnością grupach zainteresowań lub korzystając z mentoringu opartego na uważności (oddzielnie od superwizji).

Nauczyciele uważności (i/lub współczucia) powinni prowadzić dokumentację doskonalenia zawodowego, które wykonują i być w stanie ją przedstawić.

***
Odosobnienia
Uczestnictwo w odosobnieniach, daje nauczycielom możliwość pogłębienia praktyki i doświadczenia różnorodnych procesów, które mogą pojawić się u uczestników ich kursów, wykonujących bardziej intensywną praktykę, takich jak dzień praktyki.

Wytyczne dotyczące odosobnienia:
Pięć dni w roku z okresami ciszy trwającymi co najmniej 50% czasu czuwania.
Pięć kolejnych dni rezydencyjnych pod opieką nauczyciela.

Tam, gdzie sytuacja osobista nie pozwala na pojedyncze pięciodniowe odosobnienie wyjazdowe, można je podzielić na krótsze okresy, takie jak dwa odosobnienia weekendowe lub seria odosobnień dziennych, które sumują się do 5 dni.
W przypadku, gdy nawet te opcje nie są wykonalne ze względu na okoliczności osobiste, takie jak ważne wydarzenia życiowe, można zaproponować inne alternatywy i będą one wyjątkowo rozpatrywane indywidualnie dla każdego przypadku (akceptowalną alternatywą dla spotkań na żywo są odosobnienia online, przy zachowaniu wyżej wymienionych warunków).

****
Superwizja
1. Jeśli nauczyciel prowadzi regularnie kursy (w systemie ciągłym, w każdym miesiącu) zaleca się jedno spotkanie superwizyjne w miesiącu.
2. Jeśli nauczyciel nie prowadzi kursów regularnie, zaleca się jedną sesję superwizji na każde 8 godzin nauczania uważności.
3. Jeśli nauczyciel nie prowadzi kursów, a chce pozostać na liście, zaleca się co najmniej 1 superwizję w roku, dotyczącą własnej praktyki.

 

Dodatkowo rekomendujemy posiadanie przez certyfikowanych nauczycieli ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności.

Rekomendacje

„Spotkanie z zespołem Mindfulness Association Polska i udział w proponowanych kursach otworzyło mnie na kompletnie nowy odbiór mnie samej oraz otaczającego świata. Było to doświadczenie , które dogłębnie zmieniło moje życie na głębsze i szczęśliwsze. Serdecznie polecam i zapraszam.”

MONIKA ZIEMIAŃSKA

“Eksplorowałem kompletnie nowe obszary mojego życia. Zyskałem inną, ciekawą perspektywę i inne podejście do świata i ludzi. Czuję się lekki i spokojny.”

DAREK

“Bardzo przemyślany i konsekwentnie prowadzony proces. Wielkie serce, równie wielkie jak wiedza i doświadczenie prowadzących.”

MONIKA