Wyjazdowe szkolenie nauczycielskie

MBLC-YA

Pomyślne ukończenie Kursu Wprowadzającego do Umiejętności Nauczania oraz odbycie CPD stanowią podstawę do uczestnictwa w Wyjazdowym szkoleniu dla przyszłych nauczycieli MBLC-YA, które polega na przedstawieniu i doświadczeniu na żywo pełnego programu kursu MBLC-YA. Wszystko po to, aby uczestnicy mogli doświadczyć sposobu prowadzenia lekcji, jak również praktykować ich prowadzenie w bezpiecznym i wspierającym środowisku.

Wyjazdowe Szkolenie Nauczycielskie MBLC-YA _01 (1)
Wyjazdowe Szkolenie Nauczycielskie MBLC-YA _02 kopia

Czas trwania i cena

Czas trwania szkolenia wyjazdowego – 5/6 dni

Cena: 3 200 zł (nie obejmuje koszów zakwaterowania i wyżywienia)

Uczestnictwo

W Wyjazdowym szkoleniu nauczycielskim MBLC-YA wziąć mogą udział osoby, które ukończyły poprzedzajace go etapy ścieżki nauczycielskiej MBLC-YA oraz nauczyciele MBLC i innych podejść, których zapraszamy wcześniej do odbycia 2 i 3 modułu Certyfikowanego Kursu Mindfulness.

Materiały szkoleniowe

Podczas trwania szkolenia uczestnik otrzymuje wszelkie materiały niezbędne do samodzielnego prowadzenia 10-tygodniowych kursów MBLC-YA.

Certyfikat

Ukończenie Wyjazdowego szkolenia dla nauczycieli MBLC-YA zakończone jest otrzymaniem Certyfikatu gotowości do nauczania 10-tygodniowych kursów MBLC dla dzieci i młodzieży.

Opis wyjazdowego szkolenia

Jest to pogłębione szkolenie, które przygotowuje do prowadzenia dziesięciotygodniowego Kursu życia w oparciu o zasady Mindfulness dla młodzieży (MBLC-YA).

Kurs życia oparty na zasadach Uważności dla młodzieży (ang. skrót MBLC-YA) to 10-tygodniowy program Mindfulness Association dla młodzieży w wieku od 11 do 18 lat. Kurs  wprowadza nastolatków w koncepcje Uważności oraz Współczucia dla siebie i ma na celu rozwijanie tych cech poprzez praktyki i ćwiczenia wykonywanie głównie w klasie, zaprojektowane dla tej grupy wiekowej. Kurs MBLC-YA obejmuje 10 sesji, prowadzonych zwykle co tydzień, trwających od 40 minut do 1 godziny. Każdej sesji towarzyszy multimedialna prezentacja, która z poczuciem humoru obrazuje i utrwala wprowadzany temat. Uczniowie otrzymują również podręcznik oraz dostęp do szerokiej gamy praktyk.

Szkolenie dla przyszłych nauczycieli MBLC-YA polega na przedstawieniu i doświadczeniu na żywo pełnego programu kursu MBLC-YA, po to, aby uczestnicy mogli doświadczyć w jaki sposób lekcje są prowadzone, jak również praktykować ich prowadzenie w bezpiecznym i wspierającym środowisku.

Uczestnicy, którzy na koniec szkolenia będą spełniać kryteria otrzymają Certyfikat gotowości do nauczania 10-tygodniowyuch kursów MBLC-YA. Na koniec szkolenia uczestnicy otrzymują wszystko, co jest potrzebne, aby rozpocząć samodzielne prowadzenie kursów MBLC-YA.

Dla tych, którzy są już nauczycielami MBLC dla dorosłych, na wyjazdowymj szkoleniu dla nauczycieli  MBLC-YA zostaną podkreślone różnice, których warto być świadomym, gdy pracuje się z grupami młodych osób.

 

* Wyjazdowe szkolenie MBLC-YA liczy się również jako CPD w celach doskonalenia zawodowego.
** Wyjazdowe szkolenie MBLC-YA nie liczy się jako odosobnienie do certyfikacji.

Sprawdź najbliższe terminy w naszym Kalendarium

Rekomendacje

„Spotkanie z zespołem Mindfulness Association Polska i udział w proponowanych kursach otworzyło mnie na kompletnie nowy odbiór mnie samej oraz otaczającego świata. Było to doświadczenie , które dogłębnie zmieniło moje życie na głębsze i szczęśliwsze. Serdecznie polecam i zapraszam.”

MONIKA ZIEMIAŃSKA

“Eksplorowałem kompletnie nowe obszary mojego życia. Zyskałem inną, ciekawą perspektywę i inne podejście do świata i ludzi. Czuję się lekki i spokojny.”

DAREK

“Bardzo przemyślany i konsekwentnie prowadzony proces. Wielkie serce, równie wielkie jak wiedza i doświadczenie prowadzących.”

MONIKA