Poprowadzenie dwóch kursów

MBLC-YA pod superwizją

Po zakończonym Wyjazdowym szkoleniu dla przyszłych nauczycieli MBLC-YA, osoby, które otrzymają certyfikat gotowości do nauczania, w celu znalezienia się na liście certyfikowanych nauczycieli, zobowiązane są do poprowadzenia dwóch 10-tygodniowych kursów MBLC-YA pod superwizją.

Po zakończonym Wyjazdowym szkoleniu dla przyszłych nauczycieli MBLC-YA, osoby, które otrzymają Certyfikat gotowości do nauczania kursów MBLC-YA, w celu znalezienia się na liście certyfikowanych nauczycieli, zobowiązane są do poprowadzenia dwóch 10-tygodniowych kursów MBLC -YA pod superwizją.

Po przeprowadzeniu dwóch kursów pod superwizją, dołączeniu do członkostwa MA Polska oraz przedstawieniu aktualnej polisy OC nauczyciel zostaje wpisany na listę certyfikowanych nauczycieli MBLC-YA Mindfulness Association Polska. 

Aby utrzymać swoją obecność na wyżej wspominanej liście certyfikowanych nauczycieli  MBLC-YA każdy nauczyciel zobowiązany jest do:

– uczestnictwa w co najmniej jednym odosobnieniu pogłębiającym praktykę w roku kalendarzowym
– uczestnictwa w co najmniej jednym kursie doskonalenia zawodowego (CPD) w roku
– poddawania swojej pracy superwizji
– członkostwa w Mindfulness Association Polska
– posiadania ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Ogólnej (OC).

Rekomendacje

„Spotkanie z zespołem Mindfulness Association Polska i udział w proponowanych kursach otworzyło mnie na kompletnie nowy odbiór mnie samej oraz otaczającego świata. Było to doświadczenie , które dogłębnie zmieniło moje życie na głębsze i szczęśliwsze. Serdecznie polecam i zapraszam.”

MONIKA ZIEMIAŃSKA

“Eksplorowałem kompletnie nowe obszary mojego życia. Zyskałem inną, ciekawą perspektywę i inne podejście do świata i ludzi. Czuję się lekki i spokojny.”

DAREK

“Bardzo przemyślany i konsekwentnie prowadzony proces. Wielkie serce, równie wielkie jak wiedza i doświadczenie prowadzących.”

MONIKA