Certyfikowany Kurs

Compassion

Na Certyfikowany Kurs Compassion (współczucia) zapraszamy osoby, które ukończyły Certyfikowany Kurs Mindfulness i które chcą pogłębiać swoją praktykę uważności, tak aby przyjmować wewnętrzne doświadczenia z ciepłem i życzliwością. Kurs ten obejmuje doświadczanie w indywidualnej praktyce uważności aspektu współczucia.

Kurs składa się z 4 dwudniowych modułów rozłożonych w czasie, co ma na celu umożliwienie uczestnikom rozwinięcia, pogłębienia swojej praktyki uważności o aspekt współczucia. Główny nacisk kładziony jest na praktyczny wymiar nabywania umiejętności, dlatego pomiędzy weekendowymi sesjami zadawane są praktyki domowe, które obejmują regularne praktyki, ćwiczenia oraz prowadzenie zapisków refleksji.

W kursie uczestniczyć mogą także nauczyciele, którym znane są inne metody uważności*, takie jak MBSR i MBCT oraz osoby zainteresowane kursem pogłębionej praktyki Wglądu (Insight).

*Nauczycieli innych podejść celem umożliwienia wzięcia udziału w Certyfikowanym Kursie Compassion zapraszamy do uczestnictwa w 2 i 3 module Certyfikowanego Kursu Mindfulness.

kurs compassion
kurs compassion

Czas trwania i cena

Łączny czas trwania całego kursu wynosi ok. 9 miesięcy
(4 weekendy). Łącznie 56 h szkoleniowych.

Cena: 1200 zł za każdy moduł/ łącznie 4 800 zł

Uczestnictwo

Na kurs zapraszamy osoby, które ukończyły Certyfikowany Kurs Mindfulness. W kursie uczestniczyć mogą także nauczyciele, którym znane są inne metody uważności, takie jak MBSR i MBCT* oraz osoby zainteresowane kursem pogłębionej praktyki Wglądu (Insight). Uczestnictwo w tym kursie to także warunek wstępny dla nauczycieli uważności, którzy pragną nauczać praktyki współczucia w kursie CBLC (Kurs życia opartego na współczuciu).

Materiały szkoleniowe

Podczas trwania kursu uczestnik otrzymuje podręczniki do każdego modułu oraz zestaw praktyk w plikach audio.

Certyfikat

Ukończenie wszystkich czterech modułów kończy się wydaniem Certyfikatu ukończenia, sygnowanego przez Mindfulness Association Polska. Otrzymanie certyfikatu upoważnia do podjęcia drugiego etapu ścieżki szkolenia nauczycieli CBLC oraz do uczestnictwa w Certyfikowanym Kursie Insight.

Opis kursu

Moduł I/ Podstawy praktyki współczucia

W module pierwszym wykonujemy 4 podstawowe praktyki uważności: uspokajania, osadzania, spoczywania i wspierania umysłu wzbogacone o aspekt współczucia wobec siebie samego. Odnosimy się do ewolucyjnego modelu współczucia opartego o wiedzę z zakresu psychologii. Kluczowym aspektem w tym czasie jest uzmysłowienie sobie, że wszyscy podlegamy prawom ewolucji i że wiele z naszych zachowań jest nimi kierowana. Stanowi to swego rodzaju pułapkę, jednak bycie w niej nie jest ani naszym wyborem, ani winą.

Trud i cierpienie obecne w życiu uznajemy za coś co stanowi jego nieodłączny element i dlatego właśnie tak istotne jest rozwijanie w sobie postawy, która pomaga z nim być w sposób nie nawykowy a świadomy i pełen współczucia. Praktyka współczucia to budowanie takiego wewnętrznego zasobu, dzięki któremu staje się to możliwe.

Moduł II/ Współczucie dla siebie

W drugim module kontynuujemy pracę nad budowaniem wewnętrznego zasobu współczucia. W tym module przyglądamy się swojemu wewnętrznemu krytykowi – upartemu głosowi, który w sposób nieustanny i ostry ocenia nas, nasze działania i zawsze znajdzie coś niepoprawnego, w tym, co robimy. 

Zadajemy sobie pytanie: jakby to było rozwinąć w sobie głos, który jest życzliwy i wspierający i żyć z taką podporą zamiast z „podporą” nieustającej i destrukcyjnej samokrytyki.

Moduł III/ Współczucie dla innych

W tym module kursu przechodzimy od praktyki współczucia wobec siebie do praktyki współczucia wobec innych. Pozostajemy jednak wciąż przy zagadnieniu i praktyce współczucia wobec siebie samego ponieważ to właśnie umożliwia i stanowi podstawę dla praktykowania współczucia wobec innych, czyni ją bardziej prawdziwą, ale też umożliwia zrozumienie trudów, których doświadczają inni. 

Dzięki życzliwości kierowanej tak na nas samych, jak i na innych, odpowiadanie odpowiednio na ból i cierpienie z jednoczesnym docenieniem tego, co w życiu dobre zyskujemy większą równowagę.

Moduł IV/ Współczucie w działaniu

Nie wystarczy uczyć się o współczuciu i wykonywać praktyki współczucia – tak jak w uważności – nasza praktyka trwa cały czas i obecna jest w naszym życiu codziennym – w tym jak żyjemy, pracujemy, budujemy relacje. To właśnie tam powinno znaleźć się miejsce na współczucie. 

W tym module przyjrzymy się temu, jak umiejętnie pracować z rożnymi aspektami współczucia oraz jak integrować je ze wszystkim, co w życiu robimy. Wierzymy, że dzięki temu łatwiej będzie postawić kolejne kroki w praktyce, już tej poza treningiem.

 

Praktyka. Praktyka. Praktyka.

Skupiamy się na praktycznym wymiarze nabywania umiejętności. Każda sesja zawiera wprowadzenie teoretyczne, ale najważniejsza pozostaje praktyka, a po niej, dzielenie się doświadczeniem. Dodatkowo, pomiędzy poszczególnymi modułami sugerujemy praktykę własną obejmującą regularne ćwiczenia oraz zapiski refleksji.

 

 

Spotykamy się w gronie liczącym do 25 osób. Dbając, by przestrzeń pozwalała na komfortowe poruszanie się, obserwację i wymianę dzielimy się na mniejsze zespoły w momentach praktyki. Utrzymujemy stały skład grup na czas trwania kursu, bo w tym pięknym procesie ważne jest, by zanurzyć się w doświadczeniu razem, co daje dużo wzajemnego wsparcia.

Materiały dydaktyczne w cenie kursu

Skuteczność szkolenia poparta badaniami

Certyfikowana kadra nauczycielska

Proces grupowy

Dostęp do materiałów i nagrań MA

Różne techniki współczucia

Sprawdź najbliższe terminy w naszym Kalendarium

Rekomendacje

„Spotkanie z zespołem Mindfulness Association Polska i udział w proponowanych kursach otworzyło mnie na kompletnie nowy odbiór mnie samej oraz otaczającego świata. Było to doświadczenie , które dogłębnie zmieniło moje życie na głębsze i szczęśliwsze. Serdecznie polecam i zapraszam.”

MONIKA ZIEMIAŃSKA

“Eksplorowałem kompletnie nowe obszary mojego życia. Zyskałem inną, ciekawą perspektywę i inne podejście do świata i ludzi. Czuję się lekki i spokojny.”

DAREK

“Bardzo przemyślany i konsekwentnie prowadzony proces. Wielkie serce, równie wielkie jak wiedza i doświadczenie prowadzących.”

MONIKA