Odosobnienie dla nauczycieli Mindfulness (MBLC)

Home / Odosobnienie dla nauczycieli Mindfulness (MBLC)

Odosobnienie dla nauczycieli Mindfulness (MBLC)

Pomyślne ukończenie Kursu Wprowadzającego do Umiejętności Nauczania  stanowi podstawę do uczestnictwa w 6-dniowym odosobnieniu dla przyszłych nauczycieli MBLC, podczas którego istnieje możliwość pogłębienia praktyki własnej i wykorzystania doświadczeń w pracy z grupą pod opieką i przewodnictwem nauczycieli Mindfulness Association.

  • Odosobnienie dla przyszłych nauczycieli MBLC jest dogłębnym treningiem trwającym pięć dni i eksplorującym każdy z etapów 8-tygodniowego kursu MBLC. Silny nacisk kładziony jest na uczestnikom zdobycie praktycznego doświadczenia podczas prowadzenia kursu.
  • Ten kurs bada uzasadnienia praktyk i sposób, w jaki pasują one do siebie jako całości.
  • Informacje zwrotne od uczestników i opiekunów na temat tego kursu są podawane w odniesieniu do Kryteriów oceny nauczania opartych na interwencjach uważności (MBI-TAC), które są weryfikowane podczas tego odosobnienia.

Sesje prowadzone przez uczestników-przyszłych nauczycieli będą oceniane przez innych uczestników i omawiane z prowadzącymi, którzy również dokonają oceny. Uczestnicy spełniający zaawansowany poziom MBI-TAC dla początkujących otrzymają certyfikat gotowości do nauczania kursu MBLC na koniec tego odosobnienia