materiały

Home / materiały

Filmy:

Książki:

Uważność (Mindfulness):


Gilbert P., Choden, (2019) Uważne współczucie, Alma-Press

Chodron P., (2019) Żyj pięknie, Zwierciadło

Kabat Zinn J., (2019) Medytacja to ni to co myślisz, Czarna Owca

Davidson RJ, Goleman D., (2018) Trwała przemiana, Media Rodzina

Williams M, Penman D,(2014) Midfulness- Trening Uważności, wydawnictwo Samo Sedno

Williams M., Teasdale J., Segal Z., Kabat-Zinn J.,(2014) Świadomą drogą przez depresję,
Wydawnictwo Czarna Owca

Thich Nhat Hahn,(2007), Zrozumieć nasz umysł, Czarna Owca

Thich Nhat Hanh( 2008), Spokój to każdy z nas, Jacek Santorski&Co Agencja Wydawnicza

Thich Nhat Hanh,(1992), Cud uważności, Jacek Santorski&Co Agencja Wydawnicza

Snel E., (2015), Uważność i spokój żabki, CoJaNaTo

Kabat-Zinn J.M, (2008)Dary codzienności. Poradnik uważnego rodzicielstwa, Czarna Owca

Kabat-Zinn J.(2014),Praktyka uważności dla początkujących. Czarna Owca

Kabat-Zinn J.,(2014) Gdziekolwiek jesteś, bądź, IPSI Press,

Kabat-Zinn J.(2012), Życie piękna katastrofa, Czarna Owca, Instytut Psychoimmunologii,

Kornfield Jack (2018), Oświecenie serca. Podróż buddyjska nowoczesnego człowieka, Samsara

Kornfield Jack (2017), Mądrość serca. Praktyka buddyjska w świecie zachodnim, Samsara


Współczucie (Compassion):


Pemy Chödrön (2001) Kiedy życie nas przerasta. Psychologia buddyjska w życiu codziennym, Wyd. Mudra

Pemy Chödrön (2005) Mądrość nieuciekania, Wyd. Khandro

Pemy Chödrön (2001) Miejsca, które budzą lęk, Wyd. Khandro

Pemy Chödrön (2004) Zacznij tu gdzie jesteś, Wyd. Mudra

Uważność (Mindfulness):


Segal Z. V; Teasdale J.D.; Williams, J.M.D. (2002). Mindfulness-Based Cognitive Therapy for
Depression, Guildford.

Santorelli, Saki (1999). Heal Thyself: Lessons on Mindfulness in Medicine, Bell Tower

Nairn R.(2000), What is meditation? Buddhism for everyone, Shambala Publications

Nairn R.(2001) Diamond mind, Shambala Publications

Kabat-Zinn J. (2005). Coming to Our Senses: Healing Ourselves and the World Through
Mindfulness, Hyperion.

Kabat- Zinn J. (1994). Wherever You Go, There You Are: Mindfulness Meditation in Everyday
Life, Hyperion.

Kabat-Zinn J. (1990). Full Catastrophe Living: Using the Wisdom of Your Body and Mind to
Face Stress, Pain and Illness, Delta.

 Greenland S. (2010). The Mindful Child, Free Press·

Crane R.(2009). Mindfulness-Based Cognitive Therapy, Routledge.

Brach T.(2016), True Refuge, Bantam Books

Brach T.(2004) Radical Acceptance: Embracing Your Life with the Heart of Buddha, Bantam Books


Współczucie (Compassion):


Neff, C (2011) Self-Compassion. London: Hodder and Stoughton

Gilbert, P.: Choden. (2013) Mindful Compassion. Using the Power of Mindfulness and Compassion To Transform Our Lives. London: Robinson.

Brach, T. (2004) Radical Acceptance: Embracing Your Life With The Heart of a Buddha. London: Bantum Books.

Chödrön P. (1994) Start Where You Are: A Guide To Compassionate Living. Boston: Shambala

Germer, C. (2009) The Mindful Path to Self Compassion: Freeing Yourself From Destructive Thoughts and Emotions. London: Guilford Press

Rick Hanson ‘ Hardwiring Happiness’

Artykuły:

Od wypalenia do wyciszenia, czyli techniki mindfulness w zapobieganiu wypaleniu zawodowemu bibliotekarzy

Dorota Bednarczyk 


Współczucie wobec samego siebie (self-compassion) jako moderator wp ywu samooceny globalnej na afektywne funkcjonowanie ludzi

Irena Dzwonkowska


Uważność i jej korelaty u pacjentów onkologicznych

Karolina Wesołowska, Paweł Izdebski, Bożena Kawiecka-Dziembowska,


Koncepcje wyjaśniające znaczenie świadomości odczuć cielesnych w profilaktyce i terapii otyłości.

Bianka Lewandowska


Tu i teraz, bez obaw i oczekiwań praktyka medytacyjna a orientacja temporalna

Magdalena Rydzewska


Mindfulness: What Is It? Where Does It Come From?

Ronald D. Siegel, Christopher K. Germer,  Andrew Olendzki


Uważność jako neuro-psycho-biologiczna próba zdefiniowania fenomenu duchowości

Stanisław Radoń


Integrująca rola uważności  w kształtowaniu struktury koncepcji siebie

Tomasz Jankowski


Mechanisms of Mindfulness

Shauna L. Shapiro, Linda E. Carlson, John A. Astin, Benedict Freedman


Training Teachers to Deliver Mindfulness-Based Interventions: Learning from the UK Experience

Rebecca S. Crane & Willem Kuyken & Richard P. Hastings & Neil Rothwell & J. Mark G. Williams


Mindfulness Research Monthly

David S. Black