List do nauczycieli MBLC

08.03.2022

Drodzy,

Od jakiegoś czasu dochodzą do nas informacje z rynku kursów uważności MBLC związane z formą, nazewnictwem oraz cenami kursów proponowanych przez naszych nauczycieli.

W niniejszym liście chciałybyśmy się do tego odnieść.

1. Nazewnictwo i forma kursu.
Przypominamy, że każdy 8-tygodniowy kurs MBLC musi mieć w swojej nazwie człon MBLC. Dodatkowo kurs prowadzony może być stacjonarnie lub online w odpowiedniej strukturze, o czym przypominamy w załączniku „Zasady korzystania z materiałów Mindfulness Association”.

2. Uczestnikom kursów wydajemy certyfikat w określonej formie, odmienny dla nauczycieli certyfikowanych i niecertyfikowanych. Pod tym listem znajduje się link do wzoru certyfikatu wystawianego przez nauczycieli niecertyfikowanych. Nauczyciele certyfikowani otrzymają osobno certyfikat drogą mailową. Prosimy o nie dokonywanie zmian w głównych zapisach w certyfikatach. W certyfikacie znajduje się miejsce na wstawienie logotypu nauczyciela, jeśli taki posiada. Jeśli nie posiada, miejsce pozostaje puste. Oczywiście edytowalne pozostają data, podpis itp.

3. Cena kursu.

A. Proponowane przez nas widełki cenowe za kursy MBLC to 800-1200 zł. Rozbieżność w cenie związana jest z tym, że kursy prowadzone są w różnych lokalizacjach, niejednorodnych pod względem zamożności uczestników lub w grupach zawodowych o dużej różnicy w zarobkach. Tym osobom proponowana jest cena z dolnej granicy widełek. Prosimy, w celu pozostania poza walką konkurencyjną wewnątrz grupy nauczycieli MBLC, o pozostanie przy tych kwotach.

B. Nie ma rozróżnienia ceny między kursami prowadzonymi przez początkujących nauczycieli (w procesie certyfikacji), a nauczycielami certyfikowanymi. Nie ma także rozróżnienia ze względu na formę kursu – online lub stacjonarny.

C. W związku z dużą potrzebą społeczną, wielu nauczycieli chce udostępnić swoje kursy w niższych cenach lub za darmo, co rozumiemy i odbieramy jako piękny, życzliwy gest wobec innych. Równocześnie mamy świadomość, że inni nauczyciele potrzebują stabilności cen rynkowych, gdyż stanowią one ich źródło utrzymania.
Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom zalecamy, aby kursy organizowane w celu udzielenia wsparcia i pomocy konkretnej grupie docelowej zawierały w ogłoszeniach dotyczących naboru na kurs następujące elementy:
-opis ściśle określonej grupy docelowej (rodzice dzieci z niepełnosprawnościami, osoby bezrobotne)
-opis, w jakim zakresie kurs będzie pomocny dla tejże grupy
-podanie rynkowej ceny kursu z informacją wskazującą podmiot finansujący (może być nim sam nauczyciel).

Załączniki (klikając w link możesz pobrać każdy załącznik):

1. Wskazówki dobrej praktyki dla prowadzących kursy oparte na uważności
2. Zasady korzystania z materiałów Mindfulness Association
3. Wytyczne Mindfulness Association dla nauczycieli prowadzących kursy uważności
4. Wytyczne do prowadzenia kursów MBLC online
5. Wzór certyfikatu dla uczestnika kursu MBLC

Po zapoznaniu sie z treścią niniejszego listu oraz dołączonymi załącznikami prosimy o wypełnienie poniższego formularza będącego wirtualnym podpisem poświadczającym powyższe.

 

.

Dziękujemy i życzymy Wam wielu wspaniałych uczestników oraz niezapomnianych doświadczeń podczas prowadzenia kursów MBLC. 

Zespół Mindfulness Association Polska