List do nauczycieli MBLC-YA

30.08.2022

Drodzy Nauczyciele MBLC-YA,

1. Nazewnictwo i forma kursu

Przypominamy, że każdy 10-tygodniowy kurs MBLC-YA oferujemy pod nazwą Kurs uważności (mindfulness) dla młodzieży MBLC-YA lub Kurs uważności (mindfulness) dla dzieci i młodzieży MBLC-YA – w zależności od grupy wiekowej.

Dodatkowo kurs prowadzony może być stacjonarnie lub online w odpowiedniej strukturze, o czym przypominamy w załączniku „Zasady korzystania z materiałów Mindfulness Association dla kursu MBLC-YA”..

2. Uczestnikom kursów nie wydajemy certyfikatów

Nieodłącznym elementem kursu jest podręcznik dla uczestnika/ucznia, który każdorazowo przed kursem należy zamówić w MA Polska. Czas realizacji zamówienia to 14 dni roboczych.

3. Cena kursu

A. Proponowane przez nas widełki cenowe za kursy MBLC-YA to 700-900 zł.w przypadku kursu komercyjnego. Rozbieżność w cenie związana jest z tym, że kursy prowadzone są w różnych lokalizacjach, niejednorodnych pod względem zamożności uczestników lub w grupach zawodowych o dużej różnicy w zarobkach. Tym osobom proponowana jest cena z dolnej granicy widełek. Prosimy, w celu pozostania poza walką konkurencyjną wewnątrz grupy nauczycieli MBLC-YA, o pozostanie przy tych kwotach.
A1. W przypadku prowadzenia kursu MBLC-YA w szkołach, dla grup klasowych, proponowane jest rozliczenie godzinowe, przy czym koszt jednej godziny to 250-300 zł.

B. Nie ma rozróżnienia ceny między kursami prowadzonymi przez początkujących nauczycieli (w procesie certyfikacji), a nauczycielami certyfikowanymi. Nie ma także rozróżnienia ze względu na formę kursu – online lub stacjonarny.

C. W związku z dużą potrzebą społeczną, wielu nauczycieli chce udostępnić swoje kursy w niższych cenach lub za darmo, co rozumiemy i odbieramy jako piękny, życzliwy gest wobec innych. Równocześnie mamy świadomość, że inni nauczyciele potrzebują stabilności cen rynkowych, gdyż stanowią one ich źródło utrzymania.
Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom zalecamy, aby kursy organizowane w celu udzielenia wsparcia i pomocy konkretnej grupie docelowej zawierały w ogłoszeniach dotyczących naboru na kurs następujące elementy:
-opis ściśle określonej grupy docelowej (np. dzieci z deficytami uwagi)
-opis, w jakim zakresie kurs będzie pomocny dla tejże grupy
-podanie rynkowej ceny kursu z informacją wskazującą podmiot finansujący (może być nim sam nauczyciel).

Załączniki (klikając w link możesz pobrać każdy załącznik):

1. Wskazówki dobrej praktyki dla prowadzących kursy oparte na uważności
2. Zasady korzystania z materiałów Mindfulness Association dla kursów MBLC-YA
3. Wytyczne Mindfulness Association dla nauczycieli prowadzących kursy uważności
4.Kryteria doskonalenia zawodowego
5. O superwizji dla nauczycieli MBLC-YA​

 

Po zapoznaniu sie z treścią niniejszego listu oraz dołączonymi załącznikami prosimy o wypełnienie poniższego formularza będącego wirtualnym podpisem poświadczającym powyższe.

 

.

Dziękujemy i życzymy Wam wielu wspaniałych uczestników oraz niezapomnianych doświadczeń podczas prowadzenia kursów MBLC-YA.

Zespół Mindfulness Association Polska