List do nauczycieli CBLC

08.07.2022

Drodzy,

Od jakiegoś czasu dochodzą do nas informacje z rynku kursów uważności CBLC związane z formą, nazewnictwem oraz cenami kursów proponowanych przez naszych nauczycieli.

W niniejszym liście chciałybyśmy się do tego odnieść.

1. Nazewnictwo i forma kursu.
Obowiązującą nazwą kursu jest Kurs życia opartego na współczuciu (CBLC). Kurs prowadzony może być stacjonarnie lub online w odpowiedniej strukturze, o czym przypominamy w załączniku „Zasady korzystania z materiałów Mindfulness Association”.

2. Uczestnikom kursów wydajemy certyfikat w określonej formie, odmienny dla nauczycieli certyfikowanych i niecertyfikowanych. Pod tym listem znajduje się link do wzoru certyfikatu wystawianego przez nauczycieli niecertyfikowanych. Nauczyciele certyfikowani otrzymają osobno certyfikat drogą mailową. Prosimy o nie dokonywanie zmian w głównych zapisach w certyfikatach. 

3. Cena kursu.
A. Proponowane przez nas widełki cenowe za kursy CBLC to 800-1200 zł. Rozbieżność w cenie związana jest z tym, że kursy prowadzone są w różnych lokalizacjach, niejednorodnych pod względem zamożności uczestników lub w grupach zawodowych o dużej różnicy w zarobkach. Tym osobom proponowana jest cena z dolnej granicy widełek. Prosimy, w celu pozostania poza walką konkurencyjną wewnątrz grupy nauczycieli CBLC, o pozostanie przy tych kwotach.
B. Nie ma rozróżnienia ceny między kursami prowadzonymi przez początkujących nauczycieli (w procesie certyfikacji), a nauczycielami certyfikowanymi. Nie ma także rozróżnienia ze względu na formę kursu – online lub stacjonarny.
C. W związku z dużą potrzebą społeczną, wielu nauczycieli chce udostępnić swoje kursy w niższych cenach lub za darmo, co rozumiemy i odbieramy jako piękny, życzliwy gest wobec innych. Równocześnie mamy świadomość, że inni nauczyciele potrzebują stabilności cen rynkowych, gdyż stanowią one ich źródło utrzymania.
Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom zalecamy, aby kursy organizowane w celu udzielenia wsparcia i pomocy konkretnej grupie docelowej zawierały w ogłoszeniach dotyczących naboru na kurs następujące elementy:
-opis ściśle określonej grupy docelowej (rodzice dzieci z niepełnosprawnościami, osoby bezrobotne)
-opis, w jakim zakresie kurs będzie pomocny dla tejże grupy
-podanie rynkowej ceny kursu z informacją wskazującą podmiot finansujący (może być nim sam nauczyciel).

Załączniki (klikając w link możesz pobrać każdy załącznik):

1. Wskazówki dobrej praktyki dla prowadzących kursy oparte na uważności
2. Zasady korzystania z materiałów Mindfulness Association
3. Wytyczne Mindfulness Association dla nauczycieli prowadzących kursy uważności
4. Wytyczne do prowadzenia kursów MBLC online- dotyczy także kursu CBLC
5. Wzór certyfikatu dla uczestnika kursu CBLC
6. Superwizja dla nauczycieli CBLC
7. Zgoda na nagrywanie
8.Kryteria rozwoju zawodowego dla nauczycieli uważności i współczucia
9. Tematy nauczania i sens struktury kursu CBLC
10. Wskazówki dotyczące nauczania współczucia

Po zapoznaniu sie z treścią niniejszego listu oraz dołączonymi załącznikami prosimy o wypełnienie poniższego formularza będącego wirtualnym podpisem poświadczającym powyższe.

Po zapoznaniu sie z treścią niniejszego listu oraz dołączonymi załącznikami prosimy o wypełnienie poniższego formularza będącego wirtualnym podpisem poświadczającym powyższe.

 

.

Dziękujemy i życzymy Wam wielu wspaniałych uczestników oraz niezapomnianych doświadczeń podczas prowadzenia kursów CBLC.

Zespół Mindfulness Association Polska