Kurs/y Doskonalenia Zawodowego (CPD) 2021

Home / aktualnosci / Kurs/y Doskonalenia Zawodowego (CPD) 2021

W dniach 27-28 listopada 2021 roku organizujemy dwa Kursy Doskonalenia Zawodowego (CPD – Continual Professional Developement) dla nauczycieli uważności, w formie spotkań online.

27.11.2021 (sobota) kurs CPD “Rozwój umiejętności dopytywania w nauczaniu uważności i współczucia” poprowadzą Anna Zubrzycki i Krystyna Boroń Krupińska

28.11.2021 (niedziela) kurs CPD “Praca z grupą przez pryzmat procesu grupowego” poprowadzi Monika Klonowska.

Jest możliwość uczestniczenia w jednym wybranym kursie, bądź w obydwu.

Rozwój umiejętności dopytywania w nauczaniu uważności i współczucia.

27 listopada 2021
9.00 – 17.00 (z godzinną przerwą na obiad)

Kurs rozwoju umiejętności dopytywania w nauczaniu uważności i współczucia jest propozycją dla tych, którzy chcą uczyć Kursu życia opartego o współczucie (CBLC) i pogłębić swoje umiejętności empatycznego dopytywania. Wkrótce zgodnie z wymogami brytyjskimi stanie się obowiązkowym szkoleniem, w którym uczestniczyć będą przyszli nauczyciele compassion. W kursie tym uczestniczyć mogą także osoby uczące współczucia oraz nauczyciele mindfulness, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności dopytywania w sytuacjach, gdy uczestnicy kursu doświadczają trudności emocjonalnych.

Jednym z głównych celów kursu jest „robienie” mniej i „bycie” więcej w naszej praktyce dopytywania. Sprawdzimy jak zachować przestrzeń dla uczestnika, aby zbadać swoje doświadczenie praktyki bez narzucania naszej interpretacji ich doświadczeniu. Jeśli uczestnik jest w stanie przyjąć i zrozumieć swoje doświadczenie związane z praktyką, nauka jest pełniejsza. To wymaga od nas porzucenia bycia ekspertem, głębokiego słuchania, towarzyszenia i nauczania poprzez naszą wcieloną obecność i sposób bycia, a nie poprzez koncepcje intelektualne.

Innym kluczowym zagadnieniem jest bycie z uczestnikiem wobec trudności, których doświadcza, co jest nieodłącznym elementem nauczania współczucia. Czy naprawdę możemy być tam, otwarci i ciekawi, w „błocie” z naszymi uczestnikami, nie próbując „naprawić” ich doświadczenia? Będziemy tego doświadczać, poprzez zwracanie się i ku i „byciu” z trudnością i odwagą w naszej praktyce dopytywania (pierwsza psychologia współczucia). Nauczymy się ufać, że nasza obecność jest wystarczająca. Jednocześnie możemy nauczyć się wrażliwości na to, kiedy możemy podjąć kroki by „zrobić” coś, co buduje zdolność naszych uczestników do radzenia sobie z trudnością, bez „naprawiania”.

Prowadzące:

Anna Zubrzycki
Założycielka i dyrektorka Mindfulness Association Polska. Jest certyfikowanym nauczycielem MBLC i CBLC. Prowadzi wszystkie kursy Mindfulness Association UK w Polsce, w tym również szkolenia dla przyszłych nauczycieli

Krystyna Boroń-Krupińska
Certyfikowany nauczyciel MBLC i CBLC. Współprowadzi kursy w obrębie proponowanych ścieżek szkoleń w Mindfulness Association Polska. Superwizor Mindfulness Association Polska (certyfikacja Bangor University, UK).

Praca z grupą przez pryzmat procesu grupowego

28 listopada 2021
9.00 – 17.00 (z godzinną przerwą na obiad)

Cele szkolenia:

• rozwój umiejętności uczestników i uczestniczek w zakresie pracy trenerskiej z różnymi grupami

• doskonalenie postaw trenerskich

• rozumienie i skuteczne wpływanie na proces grupowy dla osiągania założonych celów instytucji, osób uczestniczących i prowadzących

• poznanie mechanizmów grupowych, mających wpływ na przebieg i efektywność pracy grupy

• doskonalenie warsztatu pracy trenerskiej poprzez otrzymywanie informacji zwrotnych podczas superwizji grupowej

• lepsze radzenie sobie ze stresem i dynamiką grupy w trudnych sytuacjach (konflikt, opór grupowy).

Program szkolenia:

1. Etapy uczenia się – specyfika uczenia się dorosłych – model Davida Kolba.
2. Mechanizmy grupowe: proces grupowy i jego fazy: czynniki wpływające na aktywność i jakość pracy grupy.
3. Proces grupowy a treść: dlaczego mimo dobrze przygotowania zdarzają się sytuacje trudne i nieprzewidziane.
4. Mechanizmy grupowe: proces grupowy i jego fazy: czynniki wpływające na aktywność i jakość współpracy grupy. Jak obserwować i wyciągać wnioski z procesu grupowego?
5. Dynamika grupy. Czynniki kształtujące wzajemny wpływ i relacje: świadomy i nieświadomy proces grupowy; osoba prowadząca – grupa; relacje pomiędzy członkami/ członkiniami grupy itd.
6. Trudne sytuacje w pracy z grupami i radzenie sobie z nimi:
• opór uczestników
• bierność
• konflikty w grupie
• trudne pytania
• obiekcje
• ataki personalne
• ignorowanie prowadzącego
• zjawisko przeniesienia i przeciwprzeniesienia


Ćwiczenia z kamerą do superwizji grupowej – symulacja fragmentów pracy z grupą
• prowadzenie zajęć w trudnej sytuacji grupowej.
• radzenie sobie z trudnymi uczestnikami/ uczestniczkami
• radzenie sobie z grupą w fazie różnicowania i konfrontacji – przeprowadzanie grupy do fazy współpracy.

Prowadząca:

Monika Klonowska
mgr psychologii, trener, konsultant
Po studiach doświadczenie zawodowe zdobyła m. in. w Process Oriented Psychology Institute, w Szwajcarii, szkole Arnolda Mindella, uczestnicząc w szkoleniach i stażach z zakresu autoprezentacji, dynamiki grup, komunikacji i rozwiązywania konfliktów.

Ukończyła Studium Terapii indywidualnej i grupowej Laboratorium Psychoedukacji. Prowadziła zajęcia w na Podyplomowych Studiach dla Trenerów w ramach SWPS i Laboratorium Psychoedukacji.
Ukończyła Szkołę Trenerską i Szkołę Mediacji w Grupie Trop. Prowadziła zajęcia w Szkole mediacji Grupy Trop. Studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim, w katedrze Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

Zajmuje się działalnością szkoleniową i doradczą, od 2001 roku prowadzi firmę szkoleniową, w ramach której tworzy i realizuje szkolenia m.in. z zakresu:
• Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
• Praca z grupą, trening dla trenerów
• Komunikacja, komunikacja niewerbalna
• Negocjacje
• Trening asertywności
• Rozwiązywanie konfliktów
• Mediacje w organizacji
• Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji
• Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym
• Kierowanie zespołem/ rozwój umiejętności liderskich

Miejsce: Wrocław (konkretny adres zostanie podany w późniejszym terminie)

Cena:

Kwota należności zależna od tego czy będziesz uczestniczyć w jednym lub dwóch warsztatach.

Koszt udziału w jednym warsztacie to kwota 500zł.
Koszt udziału w dwóch warsztatach to kwota 900zł.

Termin płatności: do dnia 12.11.2021r.

Po tej dacie, bez otrzymania płatności, miejsce na kursie zostaje anulowane.
Przy rezygnacji z udziału do dnia 12.11.2020r. wpłacona wcześniej opłata jest w pełni zwrotna, po tej dacie opłata nie podlega zwrotowi.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Istnieje możliwość wpłaty w ratach – w tej sprawie prosimy o kontakt mailowy. Dane do płatności otrzymasz od nas wraz z potwierdzeniem zapisu na kurs.

Formularz zapisów: https://www.subscribepage.com/kursydoskonaleniazawodowego2021