Kurs Wprowadzający do Umiejętności Nauczania 2021/2022

Home / Bez kategorii / Kurs Wprowadzający do Umiejętności Nauczania 2021/2022

Kurs Wprowadzający do Umiejętności Nauczania jest II etapem ścieżki kształcenia nauczycieli MBLC/ Mindfulness Based Living Course. By do niego przystąpić konieczne jest ukończenie etapu I, jakim jest Certyfikowany Kurs Mindfulness.

Kurs składa się z dwóch weekendowych szkoleń, które odbędą się: 

1. 16-17 października 2021
2. 12-13 marca 2022


Kurs Wprowadzający do Umiejętności Nauczania

Zapewnia uczestnikom możliwość prowadzenia praktyk i dopytywania z innymi uczestnikami w bezpiecznej atmosferze/środowisku. Informacje zwrotne od innych uczestników są przekazywane w czasie drugiego weekendu.

Odbywa się w ciągu dwóch weekendów, na przestrzeni 3 miesięcy i ma na celu wsparcie uczestników w rozpoczęciu rozwijania bezpiecznej i skutecznej praktyki nauczania uważności.

Podkreśla wymóg, aby nauczyciele byli w stanie uosabiać uważność i współczucie podczas nauczania świeckich kursów uważności. Kluczową umiejętnością jest nauka bycia w pełni obecnym, podczas prowadzenia praktyki i dopytywania. Ta umiejętność zależy całkowicie od trwałej i regularnej osobistej praktyki uważności.

Zapisując się na Kurs Wprowadzający do Umiejętności Nauczania zapisujesz się wstępnie również na kolejne etapy ścieżki. Potwierdzeniem zapisu na każdy etap stanowi jednak dopiero wpłata należności za udział w każdym z etapów. Płatność za każdy etap i moduł uiszczana oddzielnie przed jego rozpoczęciem.

Miejsce: Wrocław 

Cena:
Kwota należności za kurs to kwota 1000 zł za każdy moduł. Aby potwierdzić swój udział w kursie należy opłacić uczestnictwo za pierwszy moduł.
Maksymalny termin wpłaty to 16.08.2021r. Po tej dacie, bez otrzymania płatności, miejsce na kursie zostaje anulowane.
Przy rezygnacji z udziału w pierwszym module kursu do dnia 27.09.2020r. opłata jest w pełni zwrotna. Po tej dacie opłata nie podlega zwrotowi. Płatności za drugi moduł kursu dopiero na miesiąc przed jego rozpoczęciem.

Wypełnienie formularza nie gwarantuje miejsca na Kursie Wprowadzającym do Umiejętności Nauczania. Dopiero wpłata pełnej kwoty za pierwszy moduł kursu daje taką pewność. Liczba miejsc jest ograniczona do 30 osób. Istnieje możliwość wpłaty w ratach – w tej sprawie prosimy o kontakt mailowy.

Dane płatności za udział w pierwszym module Kursu Wprowadzającego do Umiejętności Nauczania otrzymasz od nas wraz z potwierdzeniem zapisu po wypełnieniu formularza.

 


.

UWAGA: W przypadku, gdy ze względu na obostrzenia związane z sytuacją pandemii niemożliwym stanie się przeprowadzenie konkretnego modułu w wersji stacjonarnej, na żywo, zostanie on przeprowadzony online, na platformie zoom

Kolejne etapy ścieżki nauczycielskiej MBLC

1. Jednodniowe szkolenie z zakresu rozwijania umiejętności dopytywania podczas prowadzenia kursów uważności (obowiązkowe od 2021 roku)
14 maj 2022
Online
Koszt: 500 zł
2. Wyjazdowe Szkolenie Umiejętności Nauczycielskich MBLC
12-18.09.2022
Ekopark Lipowa Dolina, Kazimierz Dolny
Koszt: 2000 zł szkolenie + koszt wyżywienia + koszt noclegu w zależności od opcji