Kontynuacja Rozwoju Zawodowego (CPD)

Home / Kontynuacja Rozwoju Zawodowego (CPD)

Ważną częścią każdej wykonywanej przez nas pracy jest ciągły rozwój zawodowy. Potrzebujemy tego, aby podnosić nasze kompetencje, pogłębiać naszą rolę i uczyć się nowych umiejętności związanych z naszym zawodem. Jako nauczyciel uważności możesz nauczyć się różnych umiejętności, które udoskonalą twoje nauczanie. Na przykład możesz chcieć ćwiczyć swoje umiejętności dopytywania lub dowiedzieć się więcej o włączaniu współczucia do swojego nauczania albo nauczyć się dbać o siebie jako nauczyciela uważności i współczucia. Mindfulness Association Polska oferuje regularne weekendowe szkolenia z zakresu doskonalenia zawodowego (CPD).

Uczestnictwo w kursach CPD spełnia kryteria Dobrych Praktyk wg Brytyjskich Wytycznych (UK Guidelines).