Końcowy etap ścieżki nauczycielskiej Mindfulness (MBLC)

Home / Końcowy etap ścieżki nauczycielskiej Mindfulness (MBLC)

Po zakończonym kursie wprowadzającym do umiejętności nauczania oraz odosobnieniu dla przyszłych nauczycieli MBLC, osoby, które otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia, w celu znalezienia się na liście certyfikowanych nauczycieli, zobowiązane są do poprowadzenia 2 kursów 8-tygodniowych MBLC z superwizją, która zostanie ustalona indywidualnie po zakończonym odosobnieniu.
Po zakończonych 2 kursach z superwizją, nauczyciele zostaną wpisani na listę certyfikowanych nauczycieli MBLC Mindfulness Association Polska. Mogą również ubiegać się o wpisanie na listę Polskiego Towarzystwa Mindfulness jak również do bazy The European Mindfulness Network (EMN).
Aby utrzymać swoją obecność na wcześniej wspominanych listach nauczyciele MBLC są zobowiązani do uczestnictwa w co najmniej jednym odosobnieniu pogłębiającym praktykę w roku, conajmniej jednym kursie doskonalenia zawodowego (CPD) w roku, do superwizji oraz do posiadania ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Ogólnej (OC).