Kodeks Etyczny dla nauczycieli uważności

Home / Kodeks Etyczny dla nauczycieli uważności

BAMBA

(Brytyjskie Stowarzyszenie Szkoleń Medytacyjnych Opierających się na Uważności)


KODEKS ETYCZNY

Wstęp

Praktykę uważności wspierają osobiste etyczne standardy. Dlatego jako nauczyciele uważności dążymy do tego by ucieleśniać etyczne zasady uczciwości, jak również uważności, uznając obie te postawy za istotne dla praktyki. Poniższe wytyczne dają ramy i ustanawiają aspiracje do etycznej praktyki. Spodziewamy się, że superwizja pracy z uważnością będzie również badać te kwestie łącznie z wszelkimi pytaniami co do ich interpretacji w konkretnych sytuacjach. Nauczyciele, których obowiązują zawodowe kodeksy etyczne (np. organizacji HCP, RCN itd.) powinni, oczywiście, się do nich stosować; poniższe wytyczne mają na celu uzupełniać zawodowe kodeksy etyczne a nie je zastępować.

Szacunek dla uczestników

Będę okazywać szacunek wszystkim ludziom z którymi wejdę w kontakt podczas mojej pracy jako nauczyciel.

Będę zachęcać uczestników, w stosowny sposób, do dbania o swoje zdrowie i dobrostan.

Nie będę nikogo dyskryminować na żadnej podstawie. Będę zwracać uwagę koleżankom i kolegom, jeśli uznam, że dyskryminują kogokolwiek.

Zgadzam się utrzymywać profesjonalne relacje z uczestnikami i zachowywać stosowne granice.

Porozumiewanie się

Będę porozumiewać się uczciwie. Będę słuchać uważnie i w każdej sytuacji odpowiadać w sposób pełen szacunku.

Będę się starać, jak tylko potrafię, by wszelkie materiały na stronach internetowych, w mailach, kartkach z informacjami i ulotkach etc., były aktualne i dokładne.

Będę używać wszelkich społecznych mediów w sposób stosowny i odpowiedzialny.

Będę pracować z uczestnikami, by zaspokoić wszelkie potrzeby komunikacji indywidualnej i w obszarze języka, najlepiej jak tylko to możliwe.

Będę szczery i otwarty co do wszelkich kwestii, jakie mogłyby tworzyć konflikty interesów i będę starać się zapewnić, by nie wpływały na moje działania.

Praca w ramach Wskazówek Dobrej Praktyki

Będę przestrzegać Wskazówek Dobrej Praktyki Brytyjskiego Stowarzyszenia Szkoleń Opierających się na Uważności

To obejmuje:

  • pracę w ramach mego treningu i doświadczenia. Będę pracować tylko z przedstawicielami populacji co do których mam wystarczającą wiedzę, umiejętności i doświadczenie,i nie będę rozszerzać zasięgu mego nauczania bez odpowiedniej superwizji i dalszego treningu
  • angażowanie się w regularną superwizję i podejmowanie uczciwych wyborów, jeśli chodzi o przedstawianie podczas superwizji, by zapewnić, że pracuję w ramach etycznej i bezpiecznej praktyki
  • aktualizowanie wiedzy i umiejętności

Zarządzanie ryzykiem

Gdy potrzeby danej jednostki znajdą się poza granicami mej wiedzy, umiejętności i doświadczenia, będę sugerować, jeśli to tylko będzie możliwe, gdzie dana osoba może znaleźć alternatywna pomoc.

Podejmę stosowne kroki, by ocenić i zarządzać ryzykiem we współpracy z uczestnikiem i z innymi wprowadzonymi profesjonalnymi osobami, takimi jak lekarz danej osoby.

Będę brać odpowiedzialność za moje własne zdrowie i podejmę stosowne kroki, gdyby jakiekolwiek zdrowotne niedomagania miały wpływać na moje wykonywanie pracy lub ocenę sytuacji, co tym samym mogłoby wiązać się z ryzykiem dla innych.

Zapewnię sobie odpowiednie ubezpieczenie cywilne z tytułu wykonywanej zawodowej działalności stosownej do kontekstu, w jakim będę pracować.

Zachowanie poufności

Będę traktować informacje przekazywane mi przez uczestników jako poufne.

Będę zachowywać jasność co do tego, kiedy i jak mogę podzielić się informacjami np. jeżeli taki będzie wymóg prawny z tytułu zapewnienia bezpieczeństwa przed szkodą uczestnikowi lub innym.

Uzyskam pełną zgodę od uczestników, jeśli sesje mają być elektronicznie zapisywane.

Zagwarantuję, by wszelkie materiały pisemne na temat uczestnika były dokładne i były przechowywane bezpiecznie. Będę się stosować do przepisów RODO, które można znaleźć pod linkiem: https://uodo.gov.pl/404