simple, exclude-from-search, Plan nauczycielski, vip

Członkostwo nauczycielskie MA Polska – dostęp roczny

Dla wszystkich nauczycieli kursów MBLC i CBLC.

W każdym momencie możesz zrezygnować z członkostwa pisząc na adres e-mail: contact@mindfulnessassociation.org.pl