Kurs wprowadzający do Umiejejętności Nauczania Mindfulness

Home / Kurs wprowadzający do Umiejejętności Nauczania Mindfulness

Kurs Wprowadzający do Umiejętności Nauczania Mindfulness

Kurs Wprowadzający do Umiejętności Nauczania obejmuje naukę umiejętności prowadzenia praktyk medytacji uważności w grupie, podczas 8-tygodniowych  MBLC (“Kursu życia opartego na zasadach Uważności”) i MBLC-YA (“Kursu życia opartego na zasadach Uważności dla Młodzieży”)

Kurs Wprowadzający do Umiejętności Nauczania:

• zapewnia uczestnikom możliwość prowadzenia praktyk i dopytywania z innymi uczestnikami w bezpiecznej atmosferze/środowisku. Informacje zwrotne od innych uczestników są przekazywane w czasie drugiego weekendu.

• odbywa się w ciągu dwóch weekendów, na przestrzeni 3 miesięcy i ma na celu wsparcie uczestników w rozpoczęciu rozwijania bezpiecznej i skutecznej praktyki nauczania uważności.

• podkreśla wymóg, aby nauczyciele byli w stanie uosabiać uważność i współczucie podczas nauczania świeckich kursów uważności. Kluczową umiejętnością jest nauka bycia w pełni obecnym, podczas prowadzenia praktyki i dopytywania. Ta umiejętność zależy całkowicie od trwałej i regularnej osobistej praktyki uważności.