Everyone Project

Home / Everyone Project

Everyone Project. Uważność dla wszystkich.

Pomimo rosnącej popularności nurtu uważności, która w dużej mierze wynika z rzetelnej analizy jego skuteczności, zaangażowanie w szkolenia uważności jest obecnie w przeważającej mierze komercyjne.

W Mindfulness Association Polska, projektem „Uważność dla wszystkich” chcemy zwiększyć dostępność szkoleń w innym wymiarze – non-profit.

Współpracując z rozrastającym zespołem certyfikowanych nauczycieli uważności MBLC, projekt będzie nadzorował umożliwianie im prowadzenia ośmiotygodniowych kursów życia w oparciu o uważność (MBLC). Kursy będą prowadzone dla grup, które nie mogą sobie na nie z różnych względów pozwolić, tak by mogły cieszyć się korzyściami wynikającymi z treningu uważności.

Projektem chcemy wnieść wkład w coraz większą liczbę badań naukowych nad wartością praktyki uważności. Stąd też będziemy gromadzić dane z tychże kursów, aby ocenić skuteczność ośmiotygodniowego kursu MBLC. Co ważne wśród uczestników będą w szczególności osoby z różnymi ograniczeniami (osoby zagrożone zawodowo i społecznie). Badania te sprawdzą skuteczność praktyki uważności, w różnych obszarach: pielęgnowanie dobrostanu, radzenie sobie z trudnościami i rozwijanie wartości.

Projekt finansowany przez Fundację Voices i indywidualnych sponsorów.