Dziękujemy za dołączenie do członkostwa nauczycielskiego MA Polska.

Dane dostępowe zostały wysłane na podany adres email natomiast do momentu weryfikacji Twoich uprawnień jeszcze nie będziesz posiadać dostępu do materiałów. Po zaksięgowaniu płatności i po dokonaniu weryfikacji ( dostęp do tej części członkostwa otrzymają tylko osoby będące nauczycielami MBLC i CBLC) otrzymasz wiadomość o przyznaniu dostępu do materiałów związanych z członkostwem nauczycielskim MA Polska.

Dziękujemy za cierpliwość i pozdrawiamy
Zespół MA Polska.

Link do członkostwa zawsze znajdziesz w prawym górnym rogu strony.