Certyfikowany Kurs Mindfulness

Home / Certyfikowany Kurs Mindfulness

Certyfikowany Kurs Mindfulness (Uważności) to 4 moduły szkoleniowe, które są odpowiednie dla początkujących, jak i wszystkich zainteresowanych praktyką uważności. Główny nacisk kładziony jest na praktyczny wymiar nabywania umiejętności, dlatego pomiędzy weekendowymi sesjami zadawane są zadania domowe, które obejmują regularne praktyki uważności, ćwiczenia codziennej uważności oraz prowadzenie dziennika.

Możliwe jest uczestnictwo w pierwszym weekendzie kursu by podjąć decyzję o ewentualnej kontynuacji podczas kolejnych spotkań.


MODUŁ PIERWSZY: STAWANIE SIĘ OBECNYM

Uważność jest definiowana jako zwrócenie uwagi na chwilę obecną poprzez doświadczenie danego momentu w sposób nieosądzający i akceptujący. Na początku zauważamy, że nasza uwaga jest jak motyl zmieniający miejsce, od jednej myśli do drugiej. W czasie tego weekendu zaczynamy pracę poprzez  spowolnienie i ukierunkowanie naszego umysłu stosując regulację oddechu  i liczenie. Następnie można wprowadzić praktyki, które wyciszą gonitwę myśli w naszych głowach  i poprowadzą ją do świadomości sensorycznej ciała. W dalszej praktyce przekonamy się, jak odpocząć w chwili obecnej, przyzwyczajając się do odłączania od naszych nawyków oraz zachowań kompulsywnych. Z kolei, gdy nasza uwaga będzie skupiona na myśleniu, nauczymy się pracować ze wsparciem uważnych dźwięków i oddechu. Jesteśmy wprowadzani w ten stopniowy proces poprzez podstawowe praktyki uważności: zatrzymanie, ugruntowanie, odpoczynek i uważność. Jedną z praktyk jest skanowanie ciała oraz medytacja podczas chodzenia. Podczas każdego z modułów pracujemy nad rozwojem życzliwości jako podstawy współczucia.


MODUŁ DRUGI: PRACA NAD ROZKOJARZENIEM

Dzięki codziennej możliwości pracy z zakresu podstawowych praktyk uważności jesteśmy bardziej świadomi tego, jak poruszają się myśli w naszym umyśle oraz jakimi utartymi ścieżkami podążają. Jesteśmy coraz bardziej zaznajomieni z dynamiczną zmianą uważności i rozproszenia oraz zaczynamy dostrzegać, jak roztargnienie pochłania naszą energię. Zaczynamy również rozpoznawać nasze preferencje, które to znacznie ograniczają naszą uważność oraz nas samych. W tym module wprowadzamy uważny ruch jako sposób na integrację uważności z tym, jak postępujemy w życiu codziennym oraz 3-minutowe ćwiczenie oddechu jako sposób na przerwanie błędnego koła reakcji, w którym jesteśmy uwięzieni na co dzień.


MODUŁ TRZECI: SAMOAKCEPTACJA

Podczas całego szkolenia, nasza praca skupia się na dwóch obszarach: przekierowania uwagi na chwilę obecną używając techniki uważności, jednocześnie ucząc się akceptacji naszych wielopoziomowych wewnętrznych doświadczeń. Część praktyki uważności skupia się na pracy z silnymi emocjami, które się pojawiają i rozwijaniu zdolności do „przytrzymywania” trudnych doświadczeń w ciele i umyśle. Identyfikacja naszych wzorców reakcji pokazuje, jak ważna jest praca nad naszym stosunkiem do tych myśli. Jest to praca nad naszym podejściem do tych myśli i poprzez trening akceptacji uczymy się godzić z trudnymi myślami i emocjami, poświęcając im szczególną uwagę, przepełnioną życzliwością. To prowadzi do stopniowego zaniku identyfikowania się z naszym doświadczeniem, w którym pozwalamy sobie również na nie identyfikację z naszymi myślami. Stosujemy metodę RAIN (rozpoznaj, pozwól, osobiste zainteresowanie, nie identyfikowanie się) jako trening akceptacji i praktykę życzliwości, które dają nam poczucie wewnętrznego dobrostanu. Wprowadzamy także bardziej rozszerzoną wersję trzyminutowego oddechu, dzięki któremu uczymy się życzliwego stosunku do trudnych myśli, uczuć oraz emocji, pojawiających się w codziennym życiu.


MODUŁ CZWARTY: PODŁOŻE ODCZUĆ I OBSERWATOR

W tym module poznajemy model „podłoże odczuć i obserwator” jako sposób na wytyczanie wewnętrznego krajobrazu naszego umysłu i rozeznania, gdzie może nastąpić zmiana. „Podłoże odczuć” odnosi się do ciągłego strumienia myśli, emocji, wspomnień i obrazów, które nieustannie przenikają przez nasz umysł, bez względu na to, czy nam się to podoba, czy nie. „Obserwator” odnosi się do tej części naszego umysłu, która dostrzega podłoże odczuć i ma zdolność autorefleksji. W miarę pogłębiania naszej praktyki, uczymy się odstępowania od podłoża odczuć i pozostawienia go samemu sobie. Równocześnie skupiamy się na pracy nad preferencjami naszego obserwatora. To właśnie tu, w tym miejscu naszego treningu może dojść do zmiany. Podczas tego modułu łączymy wszystkie tematy z poprzednich trzech modułów i pomagamy uczestnikom wypracować regularną praktykę uważności w ich życiu.