Certyfikowany Kurs Insight

Home / Certyfikowany Kurs Insight

Certyfikowany Kurs Insight (wglądu) opiera się o kursy go poprzedzające- kursy uważności i współczucia. W szkoleniu wglądu możemy pogłębić naszą wiedzę na temat psychologicznych mechanizmów nami rządzących, poprzez odkrywanie pełni naszego doświadczenia, tego co nas napędza. Szkolenie Insight przeznaczone jest dla osób, które ukończyły Certyfikowany Kurs Mindfulness i Certyfikowany Kurs Compassion, chcących nadal pogłębiać swoją praktykę uważności. Kurs może być prowadzony w czasie 3 weekendów lub w formie 1 weekendu i 5 dniowego odosobnienia.


MODUŁ PIERWSZY – ODKRYWANIE NURTU PODŚWIADOMOŚCI

Podczas pierwszego weekendu zbadamy różne poziomy funkcjonowania umysłu, a zwłaszcza zajmiemy się dostępem do poziomu podświadomego, ponieważ właśnie tutaj znajdują się uwarunkowane odruchy, które napędzają nasze reakcje. Zobaczymy, jak nasze wzorce myślowe pojawiają się bez naszej woli i jak przyjmujemy je zanim zdamy sobie z tego sprawę, uznając że “tak musi być”. Rob Nairn nazywa to “podprogowym odruchem”.

Będziemy pracować doświadczalnie z praktyką spoczywania, refleksji i dociekania oraz poznawać ćwiczenia sięgając wstecz także po praktykę HIFAWIF ((how i feel about what i feel- jak czuję się, z tym co czuję).). Praktyki te stwarzają warunki do wnikliwej obserwacji i wglądu w nawyki myślenia, uczuć i zachowań, które nami kierują.


MODUŁ DRUGI – TRYBY AUTOMATYCZNE

Po ćwiczeniu z spoczywaniem, refleksją i dociekaniem dowiadujemy się, że często mamy do czynienia z domyślnymi trybami, które zabarwiają nasze doświadczenie. Te domyślne tryby są podszyte jednym lub wieloma destrukcyjnymi emocjami- gniewem, pragnieniami, zazdrością, dumą czy ignorancją. Zbadamy, zbliżając się do emocji gniewu, pragnienia i zazdrości z odpowiednią postawą miłującej życzliwości, współczucia lub radości, a następnie zbadamy wewnętrzne odczucia aby zobaczyć, co się pojawia. Poprzez zbadanie naszego doświadczenia w ten sposób dowiadujemy się, jak nasze negatywne emocje mogą być źródłem wzrostu psychicznego, jeśli odniesiemy się do nich umiejętnie, a nie identyfikując się z nimi.


MODUŁ TRZECI – SPOCZYWANIE

Podczas tego weekendu kontynuujemy naszą eksplorację niszczących emocji. Podchodzimy do emocji dumy i ignorancji z odpowiednio zrównoważonym podejściem a następnie przyglądamy się wewnętrznym odczuciom, aby zobaczyć, co się pojawia.
Poprzez praktykowanie z naszymi niszczącymi emocjami docieramy do upodmiotowienia naszego poczucia siebie w centrum naszego cierpienia i uczymy się odpuszczać nasze postrzeganie stałego i odrębnego ja. Rozpoznajemy ciągle zmieniającą się naturę naszego doświadczenia, które zależy od niezliczonych przyczyn i warunków.
Kiedy rozluźniamy nasze zrozumienie “ja” i “moje”, rozwijamy bardziej zrelaksowany stosunek do wzlotów i upadków naszego doświadczenia, pogłębiamy nasze doświadczenie spoczywania, które praktykowaliśmy w module kursów uważności.