Certyfikowany Kurs Compassion

Home / Certyfikowany Kurs Compassion

Certyfikowany Kurs Compassion (współczucia) jest przeznaczony jest dla osób, które ukończyły Certyfikowany Kurs Mindfulness i które chcą nadal pogłębiać swoją praktykę uważności, tak aby przyjmować wewnętrzne doświadczenia z ciepłem i życzliwością. Kurs ten obejmuje doświadczanie w indywidualnej praktyce uważności aspektu współczucia.

W kursie uczestniczyć mogą także nauczyciele, którym znane są inne metody uważności, takie jak MBSR i MBCT oraz osoby zainteresowane kursem pogłębionej praktyki Wglądu (Insight). Uczestnictwo w tym kursie to także warunek wstępny dla nauczycieli uważności, którzy pragną nauczać praktyki współczucia.

Kurs odbywa się w ciągu 4 weekendów, całość szkolenia zajmuje około roku. Ma ono na celu umożliwienie uczestnikom rozwinięcia, pogłębienia swojej praktyki uważności o aspekt współczucia.

Tematami tych spotkań są m.in: współczucie wobec samego siebie, współczucie dla innych i współczucie w działaniu.


MODUŁ PIERWSZY – PODSTAWY PRAKTYKI WSPÓŁCZUCIA

W module pierwszym wykonujemy 4 podstawowe praktyki uważności: uspokajania, osadzania, spoczywania i wspierania umysłu wzbogacone o aspekt współczucia wobec siebie samego. Odnosimy się do ewolucyjnego modelu współczucia opartego o wiedzę z zakresu psychologii. Kluczowym aspektem w tym czasie jest uzmysłowienie sobie, że wszyscy podlegamy prawom ewolucji i że wiele z naszych zachowań jest nimi kierowana. Stanowi to swego rodzaju pułapkę, jednak bycie w niej nie jest ani naszym wyborem, ani winą. Odnosimy się tu do buddyjskiej metafory „lotosu w błocie”. Prawdziwe współczucie wyrasta z „błota” naszego życia (którym są te części nas, które odrzucamy, których nie akceptujemy, które są dla nas trudne). Wiedząc to rozpoczynamy praktykowanie emocji pozytywnych, dzięki czemu z większą łatwością możemy odpowiadać na to, co w nas i w naszym życiu trudne. Ten trud i cierpienie obecne w życiu uznajemy za coś co stanowi jego nieodłączny element i dlatego właśnie tak istotne jest rozwijanie w sobie postawy, która pomaga z nim być w sposób nie nawykowy a świadomy i pełen współczucia. Praktyka współczucia to budowanie takiego wewnętrznego zasobu, dzięki któremu staje się to możliwe.


MODUŁ DRUGI– PRACA Z WEWNĘTRZNYM KRYTYKIEM

W drugim module kontynuujemy pracę nad budowaniem wewnętrznego zasobu współczucia. W tym module przyglądamy się swojemu wewnętrznemu krytykowi – upartemu głosowi, który w sposób nieustanny i ostry ocenia nas, nasze działania i zawsze znajdzie coś niepoprawnego, w tym, co robimy. W pierwszej fazie doświadczamy tego, jak to jest, kiedy ten głos przestaje nas nieustannie atakować, w kolejnej przyglądamy się temu, co za tym wewnętrznym głosem się kryje oraz w jaki sposób, z uważnością i współczuciem, możemy podejść do tej krytykującej części siebie. Zadajemy sobie pytanie: jakby to było rozwinąć w sobie głos, który jest życzliwy i wspierający i żyć z taką podporą zamiast z „podporą” nieustającej i destrukcyjnej samokrytyki.


MODUŁ TRZECI– CZTERY NIEOGRANICZONE JAKOŚCI

W tym module kursu przechodzimy od praktyki współczucia wobec siebie do praktyki współczucia wobec innych. Pozostajemy jednak wciąż przy zagadnieniu i praktyce współczucia wobec siebie samego ponieważ to właśnie umożliwia i stanowi podstawę dla praktykowania współczucia wobec innych, czyni ją bardziej prawdziwą, ale też umożliwia zrozumienie trudów, których doświadczają inni. Poświęcamy także uwagę Czterem Jakościom: spokojowi umysłu, miłującej dobroci, współczucia i radości, które same w sobie są nieskończone. Sięganie do nich umożliwia zachowanie równowagi oraz wnosi nową perspektywę do naszej praktyki współczucia. Jest także wsparciem, wtedy, kiedy chcemy wyjść poza swoje nawyki i preferencje. Dzięki życzliwości i miłości kierowanej tak na nas samych, jak i na innych, odpowiadanie odpowiednio na ból i cierpienie z jednoczesnym docenieniem tego, co w życiu dobre zyskujemy większą równowagę.


MODUŁ CZWARTY – WSPÓŁCZUCIE W DZIAŁANIU

Nie wystarczy uczyć się o współczuciu i wykonywać praktyki współczucia – tak jak  w uważności – nasza praktyka trwa cały czas i obecna jest w naszym życiu codziennym – w tym jak żyjemy, pracujemy, budujemy relacje. To właśnie tam powinno znaleźć się miejsce na współczucie. W tym module przyjrzymy się temu, jak umiejętnie pracować z rożnymi aspektami współczucia oraz jak integrować je ze wszystkim, co w życiu robimy. Powrócimy także do tego, co pojawiło się podczas poprzednich trzech modułów. Pogłębimy naszą praktykę podczas praktyki indywidualnej i zyskamy wsparcie nauczyciela. Wsparcie takie otrzyma każdy z uczestników. Wierzymy, że dzięki temu łatwiej będzie postawić kolejne kroki w praktyce, już tej poza treningiem.