Zapraszamy na Certyfikowany Kurs Mindfulness we Wrocławiu

Home / Bez kategorii / Zapraszamy na Certyfikowany Kurs Mindfulness we Wrocławiu

W dniach 29-30 września 2018r., rozpocznie się we Wrocławiu kurs Mindfulness, certyfikowany przez Mindfulness Association (UK). Zapraszamy do rejestracji i udziału.

Certyfikowany Kurs Mindfulness (Uważności) to 4 moduły szkoleniowe, które są odpowiednie dla początkujących, jak i wszystkich zainteresowanych praktyką uważności. Główny nacisk kładziony jest na praktyczny wymiar nabywania umiejętności, dlatego pomiędzy weekendowymi sesjami zadawane są zadania domowe, które obejmują regularne praktyki uważności, ćwiczenia codziennej uważności oraz prowadzenie dziennika. Kurs to 4 moduły szkoleniowe, które odbywają się średnio co dwa – trzy miesiące. Trwają pełen weekend (sobota – niedziela). Część zajęć odbywa się w grupie wszystkich uczestników, niektóre z nich są realizowane w małych, około 15 osobowych grupach.
Kurs ten, to również pierwsza część szkolenia nauczycielskiego Mindfulness. Dla zainteresowanych kontynuacją szkolenia nauczycielskiego – bez zrealizowania tego modułu nie można podjąć nauki w kolejnych częściach kursu.

Poszczególne moduły odbędą się:
29-30.09.2018r. – Moduł Pierwszy: Stawanie się obecnym
24-25.11.2018r. – Moduł Drugi: Praca nad rozkojarzeniem
12-13.01.2019r. – Moduł Trzeci: Samoakceptacja
9-10.03.2019r. – Moduł Czwarty: Podłoże odczuć i obserwator

Więcej o kursie pod linkiem: http://mindfulnessassociation.org.pl/certyfikowany-kurs-mindfulness/

PROWADZĄCY:
Jane Negrych i Anna Zubrzycki

TŁUMACZ:
Olaf Budek

MIEJSCE:
Dom Twórczego Życia „Rozwijalnia” – ul.Chełmońskiego 30, Wrocław

INFORMACJE DODATKOWE:
Część wykładów będzie po angielsku z tłumaczeniem na polski.

CENA:
Kwota należności za pierwszy moduł uzależniona jest od terminu wpłaty :
oferta promocyjna – wpłata do dnia 31.07.2018r. – 800zł
wpłata do dnia 31.08.2018r. – 850zł
wpłata po 31.08.2018r. – 900zł
Przy rezygnacji z udziału w pierwszym module kursu do dnia 07.09.2018r. opłata jest w pełni zwrotna, po tej dacie opłata nie podlega zwrotowi.
Płatności za kolejne moduły Certyfikowanego Kursu Mindfulness (na które nie można się zapisać, nie uczestnicząc w pierwszym module), to wysokość 850 zł. Płatność za każdy moduł na miesiąc przed jego rozpoczęciem.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfERRFbj3RirshiP9SCInzpGYdyIIljs3dmZeFZDyzFoDDNmQ/viewform

Dopiero wpłata pełnej kwoty za pierwszy moduł kursu, który odbędzie się w dniach 29-30.09.2018r., gwarantuje miejsce na kursie.

Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/786369318234524/

KONTAKT:
mapoland.info@gmail.com

Ukończenie certyfikowanego kursu Mindfulness, jest początkiem drogi szkolenia dla nauczycieli MBLC (Mindfulness-Based Living Course). Ukończenie wyżej wymienionego kursu nie upoważnia do prowadzenia 8-tygodniowych kursów MBLC.

Kolejny moduł szkolenia nauczycielskiego MBLC: Kurs Wprowadzający do Umiejętności Nauczania i Odosobnienie dla przyszłych nauczycieli Mindfulness (MBLC), odbędą się w 2019 i 2020 roku.

Podmiotem odpowiedzialnym organizowanego kursu jest :
Fundacja Voices
ul.Wilhelma Roentgena 10/14
50-362 Wrocław
NIP: 898-22-10-788
Numer KRS: 0000528085