Zapraszamy na Certyfikowany Kurs Mindfulness w Warszawie

Home / Bez kategorii / Zapraszamy na Certyfikowany Kurs Mindfulness w Warszawie

W dniach 23-24 marca 2019r., rozpocznie się w Warszawie kurs Mindfulness, certyfikowany przez Mindfulness Association (UK). Zapraszamy do rejestracji i udziału.

Certyfikowany Kurs Mindfulness (Uważności) to 4 moduły szkoleniowe, które są odpowiednie dla początkujących, jak i wszystkich zainteresowanych praktyką uważności. Główny nacisk kładziony jest na praktyczny wymiar nabywania umiejętności, dlatego pomiędzy weekendowymi sesjami zadawane są zadania domowe, które obejmują regularne praktyki uważności, ćwiczenia codziennej uważności oraz prowadzenie dziennika. Kurs to 4 moduły szkoleniowe, które odbywają się średnio co dwa – trzy miesiące. Trwają pełen weekend (sobota – niedziela). Część zajęć odbywa się w grupie wszystkich uczestników, niektóre z nich są realizowane w małych, około 15 osobowych grupach.
Kurs ten, to również pierwsza część szkolenia nauczycielskiego Mindfulness. Dla zainteresowanych kontynuacją szkolenia nauczycielskiego – bez zrealizowania tego modułu nie można podjąć nauki w kolejnych częściach kursu.

Poszczególne moduły odbędą się:
23-24.03.2019r. – Moduł Pierwszy: Stawanie się obecnym
15-16.06.2019r. – Moduł Drugi: Praca nad rozkojarzeniem
7-8.09.2019r. – Moduł Trzeci: Samoakceptacja
12-13.10.2019r. – Moduł Czwarty: Podłoże odczuć i obserwator

Więcej o kursie pod linkiem: http://mindfulnessassociation.org.pl/certyfikowany-kurs-mindfulness/

PROWADZĄCY:
Anna Zubrzycki i Ewa Orłowska

MIEJSCE:
Karma Dechen Chöling, ul.Jana Nowaka-Jeziorańskiego 49/U12, Warszawa

CENA:
Kwota należności za pierwszy moduł uzależniona jest od terminu wpłaty :
oferta promocyjna – wpłata do dnia 23.01.2019r. – 850zł
wpłata do dnia 23.02.2019r. – 900zł
wpłata po 23.02.2019r. – 950zł
Przy rezygnacji z udziału w pierwszym module kursu do dnia 23.02.2019r. opłata jest w pełni zwrotna, po tej dacie opłata nie podlega zwrotowi.
Płatności za kolejne moduły Certyfikowanego Kursu Mindfulness (na które nie można się zapisać, nie uczestnicząc w pierwszym module), to wysokość 900 zł. Płatność za każdy moduł na miesiąc przed jego rozpoczęciem.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfju-erroIFN1tq1EoQz0XHIvftTVZ4eMdHDTBSY5F4CKPXSw/viewform

Wypełnienie formularza nie gwarantuje miejsca na Certyfikowanym Kursie Mindfulness
Jedynie wpłata pełnej kwoty za pierwszy moduł kursu oraz wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego – daje taką pewność.

Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1789755411136291/

KONTAKT:
mapoland.info@gmail.com

Ukończenie certyfikowanego kursu Mindfulness, jest początkiem drogi szkolenia dla nauczycieli MBLC (Mindfulness-Based Living Course). Ukończenie wyżej wymienionego kursu nie upoważnia do prowadzenia 8-tygodniowych kursów MBLC.

Kolejny moduł szkolenia nauczycielskiego MBLC: Kurs Wprowadzający do Umiejętności Nauczania i Odosobnienie dla przyszłych nauczycieli Mindfulness (MBLC), odbędą się w 2021 r.

Podmiotem odpowiedzialnym organizowanego kursu jest :
Fundacja Voices
ul.Wilhelma Roentgena 10/14
50-362 Wrocław
NIP: 898-22-10-788
Numer KRS: 0000528085